Mums rašo

„Vilko ašara“

Written by Redakcija · 1 min read

Vilko ašara_viršelis  vilko asara psl.  Svetur gyvenančius lietuvaičius turėtų sudominti neseniai dienos šviesą išvydusi nauja Rasos Bačiulienės žaisminga dvikalbė knyga vaikams „Vilko ašara“ (išleido VšĮ „Pamėginčius“, 2021), kurią puošia jaunosios menininkės Emilijos Čypaitės iliustracijos. Tai antrasis leidinys iš keturių knygų ciklo. Pirmasis „Jei su lapėm prasidėsi…“ pasirodė pernai ir iš karto užkariavo jaunųjų skaitytojų širdis.

„Vilko ašarą“ sudaro lietuvių ir anglų patarlės, priežodžiai bei palyginimai, kurių pagrindinis veikėjas yra vilkas. Tai gana gudrus gyvūnas, tad ir patarlėmis dažnai perteikiamas gudrumas, suktumas, apgaulė, veidmainystė. Vilko įvaizdis pasirenkamas kalbant apie nepasotinamą alkį, ėdrumą, godumą, taip pat įsisenėjusius blogus įpročius, piktumą ir tinginystę. Kiekvienos patarlės reikšmė paaiškinta, patarlės papildytos variantais, pateikti tiesioginiai ir netiesioginiai atitikmenys anglų kalba. Pabaigoje skaitytojas ras temų rodyklę ir lietuvių bei anglų patarlių rodykles. Ši knyga puikiai tinka tiek lietuvaičiams, norintiems gražiai kalbėti gimtąja kalba ir geidaujantiems turtinti anglų kalbos žinias, tiek kitataučiams, trokštantiems šnekėti vaizdinga lietuvių kalba, taip pat mokytojams, ieškantiems papildomų ugdymo priemonių ar vertėjams, ieškantiems šmaikštaus, taiklaus ar sąmojingo posakio ir atitikmens. 

Iliustratorės Emilijos Čypaitės piešiniai taikliai atskleidžia vilko charakterį smulkiosios tautosakos kūriniuose. Sunku atplėšti akis nuo žavingų, guvių ir dvisprasmiškų Emilijos iliustracijų, kurios padeda atskleisti ir suvokti kalbos gyvybingumą, pajusti patarlių unikalumą, daugiaprasmiškumą bei grožį.

Patarlės yra mūsų kultūros dalis, atspindinti kalbos turtingumą ir tautos charakterį, atskleidžia tautos savitumo išraišką, todėl patarlių perteikimas jaunajai kartai yra labai svarbi ugdymo priemonė. Leidiniu „Vilko ašara“ siekiama vaikus skatinti pažinti tautos etninę kultūrą, turtinti gimtąją kalbą, atrasti kokia turtinga lietuvių kalba sąmojingais ir nuotaikingais posakiais. 

Rasos Bačiulienės dvikalbių knygų serija „Kol gyveni, tol ir mokaisi“ 2019 metais tarptautinėje Londono knygų mugėje buvo nominuota „International Excellence Awards“ tarp trijų geriausių pasaulyje.  

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba