Mums rašo

Vincentas Sakas. GAL LAIKAS PAMINĖTI KARALIENĘ LUIZĘ?

Written by Redakcija · 3 min read
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komunistinės Rusijos okupacijos tarybiniais laikais seniausias
Klaipėdos krašto kuršiškas upės pavadinimas DANGĖ, kurio nuo
1215 metų nepakeitė nei Livonijos ordinas, nei kryžiuočiai, nei
Prūsijos karalystė, buvo pervardytas į surusintą lietuviškai
beprasmišką DANĘ, kurios nesuprantamo pavadinimo laikosi
Klaipėdos merijoje vegetuojantys komunistinių pažiūrų klerkai.Kas sugalvojo dešinės Dangės upės pakrantės suolus „pakrikštyti“ Lietuvos merų  žmonų pavardėmis?.. Regis aniesiems galvoje nekirbtelėjo mintis, kad tuos suolus nugara negrabiai zulins praeiviai…

Anok, dar keistesnis dalykas vyksta uostamiestyje, kai šalia Dangės upės atsirado danės gatvė. Merijoje įsitaisęs pagalvokite kodėl ne papuasės, ne tailandietės arba zulusės?..

Šiandien, kai Lietuvos seime ir Vyriausybėje radosi kažkieno išrinkti JIEJI, JOJOS (iš rusų kalbos – ONO, tai yra tik vienos kartos be palikuonių būtybės), kai beprasmiškai naikinami Dievo palaimintos šeimos MOTINA, TĖVAS IR VAIKAI, kai akivaizdžiai nyksta lietuvių tauta, protaujantys lietuviai kyla į žūtbūtinį žygį už Dievo laiminamoje ŠEIMOJE gimstančius ir auginamus VAIKUS, kad jokie VIENKARTINIAI JIEJI, JOJOS iškrypėliškiems lytiniams paleistuvavimams negalėtų kėsintis į normaliose šeimose gimusius VAIKUS. 

Kokia šeima, jeigu joje nėra vaikų? Jeigu pagal liberalgenderistinę ideologiją žmogus – pasaulio bamba ir jam nereikia šeimos, tada ir prasideda rastis įvairūs išsigimimų variantai, kad šeima gali būti su bet kuo, ne tik su JIEJI, JOJOS, bet ir gyvūnais, ir JIEJI, JOJOS imasi net juridiškai įteisinti mūsų Valstybės ir Tautos žlugdymą, Šeimų naikinimą ir Vaikų niekinimą. JIEJI, JOJOS entuziastingai puola įteisinti nepilnamečių lyties keitimą, gėjų partnerystę, prostitucijos legalizavimą, narkotikų vartojimą tam, kad iš pamatų būtų sugriautos ŠEIMOS vertybės.

Jeigu Vilniuje valdžią parėmė ir ten įsigalėjo JIEJI, JOJOS, gal bent Klaipėdoje NORMALIOS ŠEIMOS galėtų inicijuoti ir įprasminti visuomenės ir valstybės esmę bei pamatą – sukurti ŠEIMOS SIMBOLĮ.

Tam reikėtų DANĖS  GATVĘ pavadinti KARALIENĖS LUIZĖS PAKRANTE. Pastatyti Karalienės Luizės paminklą už Pilies tilto dešinėje pusėje, kuri Klaipėdai buvo ir yra MADONOS Moters, Motinos bei Nuotakos simbolis, susijęs su valstybės bendruomenės gerove, kuri su dešimčia gimimų per septyniolika santuokos metų buvo pavyzdys visos Europos tautoms! Jos vardu Europoje yra pavadintos gatvės, jai pastatyti paminklai, kiekvienais metais kovo 10-ąją jos gimtadienis švenčiamas visose mergaičių mokyklose.

Prūsijos karalienė Luizė (1776–1810) yra Vokietijos Magdeburgo miesto šventoji globėja. 1806 m. Napoleonui pralaimėjus Prūsiją, Prūsijos karalienė asmeniškai su Prancūzijos imperatoriumi surengė kampaniją, kad apsaugotų Magdeburgą. Už tai ją garbino ir garbina žmonės.

Magdeburgo paminklą karalienei Luisei inicijavo piliečių komitetas, surinkęs 40 000 markių už paminklą ir pavedęs Berlyno skulptoriui Johannesui Götzui sukurti marmurinę statulą. 1901 m. birželio 18 d. paminklas buvo iškilmingai atidengtas tuometiniame Luisengartene. 1963 m. vasario mėnesį komunistinė Demokratinės Vokietijos valdžia karalienės Luizės paminklą nugriovė. 

Susijungus Vokietijai ir panaikinus komunistų režimą, buvo surinktos Magdeburgo verslininkų aukos ir atkurtas naujas karalienės Luizės – Prūsijos Madonos paminklas, atstatytas istorinėje vietoje 2009 m. ir atidarytas birželio 25 d. 

Karalienės Luizės paminklas Klaipėdoje būtų ne tik atminimui, kad Klaipėda nors ir trumpai buvo Prūsijos sostinė, kad čia rezidavo Prūsijos karalius ir karalienė su savo daugiavaike šeima, būdama sektinu pavyzdžiu visiems šio krašto žmonėms.

Karalius su vaikais    Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III su karaliene Luize ir vaikais

LOISEN gatvėje Nr. 17 1846 m. įsikūrė Klaipėdos rotušė. Tai buvo istorinis namas. Karo su Napoleonu metu 1807–1808 m. šiame name gyveno ir rezidavo Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III su karaliene Luize. Čia buvo parengtas Spalio ediktas, skelbiantis apie baudžiavos panaikinimą, Mėmelio (Klaipėdos) Miesto nuostatai, leidžiantis čia netrukdomai gyventi kitataučiams, ypač žydams ir kt. 

Luizės gatvė tebebuvo net tarpukario metu ir tik 1960 metais komunistai Luizės gatvę pavertė danės(?) gatve…

muziejus kambarysRotušėje taip pat buvo įrengtas net atskiras kampelis – muziejus, kuriame buvo eksponuojami Prūsijos karalių naudoti daiktai, jų portretai ir pan. Suprantama visa tai išvogė ir išsivežė Rusijos armiečiai…

pauksciu pastas    Klaipėdiečiams reikėtų atsitokėti ir BALANDŽIŲ PAŠTE įkurti PRŪSIJOS KARALIŲ MUZIEJŲ, kur būtų galima surinkti nemažai įspūdingų eksponatų, kur kiekvienas lankytojas būtų įregistruojamas garbės vardu, galėtų įsigyti brangią tauraus metalo emblemą (ženkliuką), patvirtinančią jo – muziejaus lankytojo garbės vardą, prabangų atviruką, išskirtinį pašto ženklą ar voką. Pagalvokite kiek vien tik vokiečių norės būti taip pašlovintais…

Galiausiai taip būtų pagerbta ir žymaus Klaipėdos dailininko Vytauto Karčiausko kūryba. 

Klaipėdos Rotorių klubai, Karalienės Luizės ir Aiditės rotorisės, Lions klubai, turtingi Klaipėdos krašto verslininkai galėtų mano minimais dalykais iniciatyviai imtis, juolab, kad Lietuvoje veikia kelios įmonės, kurios teikia 3D spaudos paslaugas naudojant įvairius plastikus (PMMA, PA, Skysta derva, ABS, PLA, PC, PET, HIPS, ULTRAT, NYLON, FLEX, WoodFill, BronzeFill ir kt.) ir kvarcinio smėlio medžiagas. Darbus atlieka profesionaliais VoxelJet, EOS, Mass Portal, Zortrax, Formlabs spausdintuvais.

Karalienės Luizės skulptūros sukūrimui galima naudoti skirtingų perspektyvų nuotraukas, pagal kurias 3D kompiuterinės skulptavimo programos (angl. sculpting) pagalba bus galima atkurti trimatį tikslų, detalų ir tikrovišką skulptūros vaizdą, taip sutaupant laiko, išvengiant brangaus ir ilgai trunkančio modeliavimo proceso.

Trimatis modelis sukurtas naudojant pažangias 3D skenavimo technologijas, kurių pagalba į skaitmeninę erdvę galima perkelti net pačius sudėtingiausius objektus.

Skulptūrą galima atspausdinti aukštos kokybės 3D spausdintuvu Zortrax M200, veikiančiu FDM (angl. fused deposition modeling) technologijos principu, 3D spausdinimo technologija Binder Jetting (smėlis), SLS (plienas).

Netgi Klaipėdos pilį, galima fiksuoti fotogrametrijos būdu, panaudojant DJI Phantom 4 bepiločius orlaivius. Fotogrametrija leidžia itin tiksliai atkurti objekto tekstūrą ir spalvą, kai tuo tarpu 3D lazerinis skenavimas – viena naujausių matavimuose taikomų technologijų, leidžianti greitai surinkti didelius ir itin tikslius 3D informacijos kiekius apie objektus, juos supančią aplinką.

klaipedos pilis  Jei šitaip atkurtume Klaipėdos pilį ir čia galimus talpinti visus eksponatus, ir Lietuva, ir Klaipėda išgarsėtų visame pasaulyje kaip perspektyviausia ir kūrybingiausia tautinio paveldo saugojimo šalis. 

Klaipėdos pilietis Vincentas Sakas, 2021 balandžio 29 diena

 ANTROJE DALYJE supažindinsiu kokius valgius ir gėrimus vartojo Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III su karaliene Luizė ir vaikais, jų svita, Klaipėdos aukštuomenė, kaip jiems buvo rengiamos puotos, kaip buvo serviruojami stalai, kokius indus ir įrankius naudojo puotaujantys…

 V.S.