Mums rašo

Vladimiras Troščenko. “ProfesioAnalai”. Nieko naujo po saule

Written by Redakcija · 1 min read

   Romos Imperijos archyvaro, Gajaus Svetonijaus Trankvilo (lot. Gaius Suetonius Tranquillus) knygoje “Dvylikos Romos Cesorių gyvenimas” yra įdomus vieno iš Imperatorių (dabar nepamenu to Ciesoriaus vardo ir tingiu ieškoti, bet tai nėra svarbu šio teksto minčiai) pikantiško pomėgio aprašymas, su šio pomėgio karčių vaisių pasekmėmis.

   Sunkus valstybės vadovo darbas visada sumažina asmeninės savitvardos drausmės jausmą, o valdžios žmones gausiai atakuojančios pagundos yra labai lengvai pasiekiamos, todėl vadovai dažnai paslysta ir susitepa ta, gražiai iš išorės atrodančia, mėšlo mase. Įkritus į nevaldomų aistrų mėšla, vėliau jo kvapas yra ilgai jaučiamas ir sunkiai nuplaunamas.    

Tai va. Tas ciesorius, atipalaidavimui nuo sunkios valdovo našos, pasiliksmino su keliais berniukais, na ir kaip tai priimta iki šiol, tuos berniukus paskyrė dvare į kažkokias nereikšmingas, bet šiltas vieteles (atitinkančias visokių šiuolaikinių duomenų mokslininkų ar pandemijų valdymo specialistų ir pan. antsnukinių degradų šėrimui gausiai pristeigtas specialybes). Bet nutiko tai, kas nutinka VISADA. Tie “profesionalūs pasilinksminimo žaisliukai” vietoj to, kad ramiai ir tyliai gyventi, laukiant kol jų “profesionaliomis paslaugomis” vėl prie progos pasinaudos atsipalaidavimui, dvare pradėjo rengti “praidus” (savo seniausios žmonijos profesijos viešinimo paradus). To meto “praidai” buvo ne tokie spalvoti ir vieši kaip dabar, bet Imperatoriui užteko to, kad tie “profesioAnalai” pradėjo vienas kitą, dvaro tarnų akivaizdoje vadinti taip pat, kaip ir šiuolaikiniai “profesioAnalai”. Tokiu būdu viešindami Imperatoriaus slaptus pikantiškus paslydimus. 

  Sprendimas buvo ryžtingas – “profesioAnalams” buvo sutrupinti blauzdikauliai. Nuo to laiko, keliems tūkstantmečiams “profesioAnalai” suvokė, kad vieši “praidai” yra pavojingas reikalas, todėl valdovų paslydimai ir atsipalaidavimai išliko tokie pat slapti ir pikantiški, bet jokiu būdu ne vieši. 

   Šiuolaikinė degradų, distrofikų ir infantilų edukacijos sistema, per visokias prestižines KM (Kačių Morčiaus) mokyklas  ir trockistinius pasaulio universitetus, veda link to, kad kiekviename žmoguje tūnantis polinkis “paslysti” taptu “nauju normalumu”.  Pamiršdami (o gal tiesiog nesuvokdami arba piktavališkai stumdami link žlugimo), kad toks “seniausios pasaulio profesijos” normalinimas, visada veda link to, jog visiems “nauja/nenauja normaliems” ateis tas pats siaubingas galas kaip ir to ciesoriaus “profesioAnalams”. Tai yra toks pat nekintamas asmeninio pasirinkimo dėsningumas kaip ir fizikinis visuotinės traukos dėsnis. 

  Na, bet yra kaip yra. Mūsų mielosios mamytės ir toliau labai stengiasi, kad jų vaikučiai gautų “kuo geresnį išsilavinimą” visokiose prestižinėse “Kačių Morčiaus” mokyklose, todėl norom ne norom, skatina savo vaikučius tapti kuo geresniais šiuolaikiniais diplomuotais “profesioAnalais”. “Praidų” skaičius didėja geometrine progresija, o normalūs ir suvokiantys realybę valstybių vadovai yra eliminuojami iš valdymo, naudojantis jų NEIŠVENGIAMAIS paslydimais ir pakeičiant juos beverčiais ir beveidžiais”profesioAnalais” (a lia Herman Van Rompuy)

Su meilę ir brolišku rūpesčiu

Vladimiras Troščenka