All Stories

Dailės ir fotografijos paroda „Žmones beskaitant“ atidaryta Vokietijos ir Baltijos šalių Kultūros metų 2008 lietuviškoji programa

Viernheimas (Vokietija), 2008 m. sausio 28 d. – Vokietijoje, Viernheim‘o miesto galerijoje Kunstraum Gerdi Gutperle, sausio 26-osios dienos vakarą...

LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMO GALIMYBĖS IR SVARBA XXI AMŽIUJE

Bevartydamas savo bibliotekoje knygas, radau savo kovų draugo 1995 metais man rašytą laišką, prasidedantį žodžiais: ,,Atsimeni, mūsų dabar jau...

LAISVĖS PREMIJA

Los Angeles Fronto Bičiulių 43-čiojo politinių studijų savaitgalio metu paskelbti šių metų LAISVĖS premijos laureatai. Ši premija įsteigta prieš...

NAUJI METAI – NAUJI LAPAI

Naujieji 2008-ieji metai prasidėjo įvairiausiais horoskopų pažadais: mūsų laukia ilgas ir laimingas gyvenimas, daug šypsenų, kelionių, naujų ir įdomių...

Devintieji ,,Bičiulystės” metai

Pasitikę naujuosius, 2008-uosius metus, trumpam grįžtelėjome atgal, susimąstėme – ką gero nuveikėme, laimėjome, kur klydome, ar suspėjome pasitaisyti, o...

Sveiki, gerbiamieji bičiuliai – sportininkai

Pradėdami „Bičiulystės“ naują kūrybinį etapą, galvojame apie žymiai platesnį sportinės informacijos rinkimą ir pateikimą: internetas tapo plačiai aprėpiančia terpe,...

ATSARGIAI – NUOMININKAI!

Daug lietuvių, išvykdami ilgam, palieka savo būstus kitų priežiūrai. Gerai, jei — artimie-siems ar bičiuliams, kuriais galima pasitikėti. Natūralu,...

JEI IŠTIKTŲ NELAIMĖ?!

— Būkit atsargūs! — Tikriausiai banalu būtų mokyti vienas kitą tokiu naiviu pasakymu. Mes juk suaugę žmonės, savarankiškai atsidūrę...

Lietuvos Prezidentas su JAV Kongreso nariu aptarė dvišales aktualijas

Sausio 17 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus priėmė Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso narį Džoną Šimkus (John Shimkus)....

ŠV. KALĖDOMS PRAĖJUS

Nė nepajutome kaip praėjo ilgai lauktos šventės, gražiai nuskambėjo kalėdinės giesmės, garbinusios užgimusį Atpirkėją. Krautuvėse buvo gausiai išpardavinėjamos neišpirktos...