pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Antikonstitucininkas signataras Vytenis Povilas Andriukaitis

Written by Redakcija · 3 min read

Andriukaitis V.P.  Kalbėsime apie socialdemokratą V.P.Andriukaitį, kuris kadaise, kartu su kitais „atidavė“ Lietuvos socialdemokratus komunistams. Dabar siūlo programą „Lietuva gali“ [1].Signatarų diskusijų klube V.P. Andriukaitis kalbėjo  apie Konstituciją, kuri turėjo realizuoti socialinės valstybės modelį, pasirėmęs ir LR Konstitucinio Teismo išaiškinimu. Sukritikavo Gitaną Nausėdą, Ingridą Šimonytę ir Dalia Grybauskaitę. Tvirtino, kad D.Grybauskaitė liežuviu kapojo oligarchams galvas į kairę ir į dešinę. 

Nuo 12:30 min. [1] V.P.Andriukaitis apie Konstitucijos 55 straipsnį: „Ir čia yra, iškyla problema su vienmandatu Seimo narių skaičiaus sumažinimu. Nes Seimo narių skaičiaus sumažinimas tiesiogiai susijęs su konstitucinių proporcijų keitimu. Kaip sakant jeigu dabar vienas tautos atstovauja tarp 25 ar 37, netgi 39 kai kuriose apygardose rinkėjų, kaip Žirmūnuose pavyzdžiui, 39 netgi 42 tūkstančiai. Tai, tai, tai tada, reiškia, sumažinus Seimo narių skaičių iš karto keičiasi proporcijos atstovaujamų rinkėjų. Tada klausimas kaip su kvorumu, kurie įteisinti Konstitucijoje ir pačiam Seime. Nes Jūs turite turėti kvorumus, nes kvorumai yra susiję ir su piliečių atstovavimo skaičiais, kada kūrėm, tada skaičiavom. Dabar jie siūlo sumažinti. Vadinasi kyla klausimas, kaip yra su Konstitucijos galiomis, nes Konstitucijos galios 1992-ųjų reikalavo štai tokių proporcijų, tokių santykių, tokio mandato svorio. Tai čia vėl mandato. Čia jau nekalbu dėl kitų dalykų. Tai man atrodo, mes stumiam Lietuvą į labai komplikuotą padėtį.

Tokia V.P.Andriukaičio nuostata buvo išsakyta dalyvaujant būriui signatarų,  kurių tarpe ir Rolandas Paulauskas [2].

Pasiklausius tokios Europos Sąjungos komisaro V.P. Andriukaičio kalbos, atrodo, kad žmogus iškrito iš labai aukšto medžio ir gerokai prisitrenkė…

Klausimas dėl vienmandačių apygardų dydžio išspręstas – vienmandatės apygardos gali turėti 10 procentų rinkėjų skaičiaus nukrypimus nuo vidurkio.

Tačiau p. V.P. Andriukaičio nuomonė parodo, kad kalbėdamas apie Konstitucijos 55 straipsnį jis neturi jokio supratimo apie Seimo narių rinkimus. Tai ar toks asmuo gali vadovauti Valstybei? NE.

Paaiškinu. Vienas pačių svarbiausių ir esminių klausimų demokratinėje Valstybėje yra  valdžios legitimumas, tai yra, kad valdžia, Seimas būtų išrinktas pagal Konstitucijos 55 straipsnyje įtvirtintą lygią rinkimų teisę. Tuo tarpu LR SIGNATARAI, kurių nemažai buvo susirinkę [1] klausytis, 1992-07-09 priėmė tokį Seimo rinkimų įstatymą, kuriame įtvirtinta niekur pasaulyje neregėta, nematyta ir necivilizuota NELYGI rinkimų teisė, užtikrinanti iš esmės išsityčiojimą iš lygios rinkimų teisės. Kai nelegitimi valdžia, tai ir jos visi sprendimai nelegitimūs, nes iš neteisės teisė neatsiranda. Tokį antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą 1992-07-09 pasirašė prof. Vytautas Landsbergis.

Keletas pavyzdėlių. Tas pats kandidatas į Seimą per tuos pačius rinkimus gali būti išrinktas į tą patį  Seimą du kartus, kad į jį patektų neišrinktas, o kitas kandidatas tik vieną kartą. Vienas Seimo narys išrenkamas vienmandatėjė apygardoje, o kitas išrenkamas 71 kartą didesnėje daugiamandatėje apygardoje. Ar tikrai vienmandatė apygarda lygi daugiamandatei? Vienas rinkėjas savo išsikėlusiam asmeniui gali atiduoti vieną balsą, o kitam kandidatui į Seimą gali atiduoti ir visus 3 balsus. Vienu atveju rinkėjas turi vieną balsą, o kitu atveju net SEPTYNIS. Taip yra realizuojama renkamų ir rinkėjų „lygybė“. Ar kada nors pasaulis matė tokią „lygybės“ nesąmonę? Konkrečiai dabar Seime yra tik 5 save išsikėlę vienmandačiai, o visi kiti sąrašiniai [5]. Tačiau turtingiausias kandidatas į prezidentus V.P.Andriukaitis to gal nė nenori matyti, suprasti? Apie tai galima papildomai pastudijuoti [3, 4, 5]. Tai buvo įvykdyta SIGNATARŲ afera prieš Lietuvos valstybę, todėl jie nuolankiai ir klausosi V.P.Andriukaičio.

Kitas, vienas iš pačių rimčiausių klausimų šiuo laikotarpiu yra klausimas dėl dviejų pilietybių. Rengiamas referendumas tik patvirtina klausimo rimtumą. Neįtikėtina, kad LR Seimas ir LR KT nepajėgia suvokti, kas yra parašyta LR Konstitucijoje, kuriai jie prisiekė. Galimai, signatarui per sunku suprasti kas parašyta Konstitucijoje, kurią jie kūrė ir kuri buvo priimta 1992-10-25 visuotiniame referendume.

Tiems, kurie visiškai nesupranta lietuviškai, gal ir logiškai galvoti nesugeba, primenu, kad LR Konstitucinis Teismas išaiškino taip: „Įstatymo numatytais ATSKIRAIS atvejais Lietuvos Respublikos pilietis KARTU gali būti ir kitos valstybės piliečiu.“ Žodžiai „atskirai“ ir „kartu“ yra antonimai.

Ką gi apie dvi pilietybes sako komisaras, signataras, ne kartą rinktas Seimo nariu, V.P. Andriukaitis (2019-04-10 publikuotame video „Vytenis Andriukaitis Signatarų  diskusijų klube „Šimtmetis“ 2019 04 08“) ?[1] taip: (nuo 50:15 nesuprantamas murmėjimas)….gauti antrą pilietybę, atsakau „NE“. Tai trumpiausias ir pats aiškiausias V.P. Andriukaičio tvirtas atsakymas „NE“.

Išvados: Kandidatas į LR prezidentus Vytenis Povilas Andriukaitis yra ANTIKONSTITUCININKAS, nes pasisakė prieš LR Konstitucijoje įtvirtintą dviejų pilietybių vertybę. Taip pat ir nieko nekalbėjo apie NELYGIĄ rinkimų teisę LR Seimo narių rinkimuose. O lygi rinkimų teisė yra „vienas rinkėjas – vienas balsas“ [3, 4]. Taigi į LR prezidentus kandidatuoja SIGNATARAS ANTIKONSTITUCININKAS. Kokią valstybę ruošiasi kurti be teisės pagrindų?

Gal yra nors vienas signataras ne antikonstitucininkas? Atsiliepkite. Nėra Jums didesnės gėdos ir nusikaltimo prieš atsikuriančią Lietuvos valstybę už 1992-07-09 antikonstitucinio Seimo rinkimų įstatymo priėmimą. Tikriausiai tylėsite iki grabo lentos?  

Literatūra: 

  1. 2019-04-10 publikuotas video „Vytenis Andriukaitis Signatarų diskusijų klube „Šimtmetis“ 2019 04 08“ (https://www.youtube.com/watch?v=MYX5HUb4JIQ).
  2. 2016-09-19 straipsnis “Politikos liūto blūdai” (http://www.ekspertai.eu/politikos-liuto-bludai/).
  3. 2016-09-11 straipsnis “ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo” (http://www.ekspertai.eu/ultimatumas-seimui-del-lr-teisiniu-pagrindu-griovimo89825/ ).
  4. 2017-03-11 straipsnis “OKUPUOTA NEPRIKLAUSOMYBĖ” (http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670/).
  5. 2019-02-15 straipsnis “Referendumai kaip smilkalų dūmai” (http://www.ekspertai.eu/referendumai-kaip-smilkalu-dumai97757/

https://www.biciulyste.com/aktualijos/dr-jonas-ramanauskas-referendumai-kaip-smilkalu-dumai/).

 joramlt@yahoo.com

2019-04-14