pilietybe

Dr. Jonas Ramanauskas. Dvi pilietybės – nuožmus antikonstitucininkų puolimas

Written by Redakcija · 7 min read

Seimo nario, atikonstitucininko Lauryno Kasčiūno propaganda

kasciunas Laurynas Juliaus Kalinsko / 15min nuotr. / Laurynas Kasčiūnas

Dvi pilietybės ar “dviguba” pilietybė?

Skaitau 2019-01-10 straipsnį „L.Kasčiūnas: dviguba pilietybė reikalinga tik siekiant asmeninės naudos“ [1] ir bandau suprasti apie ką straipsnyje yra kalbama.Sunku lietuviui ar kitam LR piliečiui vartojančiam LR Konstitucijos 14-am straipsnyje įtvirtintą Valstybinę lietuvių kalbą įsivaizduoti termino “dviguba pilietybė” reikšmę. Aiškiai matome, kad žodis “pilietybė” yra vienaskaitoje. Tai lietuvių kalboje, jos gramatikoje, reiškia, kad kalbama apie vieną dalyką, vieną pilietybę, apie vieną pasą.

O kaip gi atrodytų tas “dvigubas” pasas? Kokia valstybė galėtų išduoti dvigubą pasą, kuris galiotų iš karto dviejose valstybėse? Tokių nėra. Tai apie ką čia kalba ponas Laurynas Kasčiūnas?

Girdint per visas galimas dezinformacijos priemones skleidžiant propagandą apie “dvigubą pilietybę” galima daryti prielaidą, kad čia “pasiskolintas” tarptautinis terminas “dual citizienship”, “dvoinoje graždanstvo” ir t.t. Ir kam tos pasiskolinimai reikalingi, kai lietuviškai galima be skolinių suprasti, kad kalba eina apie dvi pilietybes, o ne apie vieną dvigubą pilietybę?

Suprantama, kad dangus dėl to ant uodegos nenukris, tačiau tie, kas naudoja ne lietuvišką suprantamą terminą dvi pilietybės, o tarptautinį skolinį parodo jau pačioje pradžioje, kad su proteliu yra aiškiai netvarkoje, ir kažin ar iš viso jo yra. Manau, kad propagandos “užzombintas” protelis. Ir ne tik, nes tai konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos pažeidimas, nes lietuvių kalba turi vienaskaitą ir daugiskaitą. Malonėkime vartoti taisyklingą kalbą ir ypač juridiniuose dalykuose. Jeigu netaisyklingai vartojate šį terminą, tai kokia garantija, kad taisyklingai suprantate ir pačią Konstituciją?

Visgi aiškiai suprasdami, kad Lietuvos valstybėje pilietybės klausimai iš dalies yra išspręsti LR Konstitucijos 12-am straipsnyje, kuriame visgi yra kalbama ne apie “dvigubą pilietybę”, o apie dvi pilietybes: “Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis”. Kaip matome logiškai jungtuku “ir” sujungiami du dalykai, o ne vienas “dvigubas”.

Taigi tiems kurie nesugeba suprasti Konstitucijos, tai šioje Konstitucijos citatoje aiškiai pasakyta, kad kalba eina apie dviejų skirtingų valstybių piliečius. Tai yra LR Konstitucijoje įtvirtinta konstitucinė vertybė. Tai reiškia, kad Konstitucija įtvirtina, kad prie tam tikrų aplinkybių LR pilietis gali būti ir kitos valstybės piliečiu. Ir tikrai yra taip, tai tos aplinkybės pagal pagal LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį turi būti apibrėžiamos atskirais atvejais, kuriuos nustato LR Seimas. Turime pamatyti, kad ne bet kokiais atvejais, ir ne prie bet kokių aplinkybių, o tokių, kurios turi atskirų atvejų turinį. Todėl žodžio  “atskiras” kalbininko Jono Jablonskio sunorminta reikšmė yra svarbi nustatant LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-os dalies turinį.

O LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-a dalis yra suformuluota tiksliai taip: “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”

Taigi aiškiai matome, kad LR Konstitucija kalba apie dvi pilietybes.  Ar gali pilietis kalbėti apie “dvigubą pilietybę”. Žinoma, kad gali, nes nei baudžiamoji, nei administracinė atsakomybė už tai nenumatyta. Jei kas nori pasirodyti su asilo smegenimis, tai tas ir kalba apie dvigubą pilietybę ir kartu parodo, kad jam yra giliai nusispjauti į LR Konstituciją, kuri yra priimta visuotiniu referendumu 1992-10-25.

Tai asmuo, kuris kalba apie “dvigubą” pilietybę, parodo, kad negerbia lietuvių kalbos, reiškia pažeidžia ir LR Konstitucijos 14-ą straipsnį “Valstybinė kalba – lietuvių kalba.”

O apie tą “dvigubą” kalba kas netingi ir net pats LR Konstitucinis Teismas. Tai reiškia, kad ir Konstitucinis Teismas negerbia LR Konstitucijos ir ją niekina įvesdamas nelietuvišką, o pasiskolintą terminą. O kai Konstitucinis Teismas negerbia Konstitucijos kuriai prisiekia, tai iš tokio Teismo nieko gero ir tikėtis negalima, kaip tik nepagarbos Konstitucijai. Tai jau LR KT krachas. Apie tai trumpai galima sužinoti ir 2017-08-10 straipsnyje „Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)” [2].

Kai aukščiau pacitavau LR Konstitucijos 12-o straipsnio 2-ą dalį, tai iš karto, nedelsdamas privalau pacituoti ir LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.” Taip daryti yra privalu, nes kitaip yra iškreipiama pilietybės instituto turinio esmė ir apimtis, nes praleidus šią Konstitucijos nuostatą niekaip negalima pilnumoje suprasti ką gi įtvirtina LR Konstitucija dviejų pilietybių klausimu. Reikia suprasti, kad Konstitucijoje įtvirtintos vertybės yra privalomos ir privalo veikti pilna apimtimi. Tai nėra šiaip sau žodžiai, o LR Konstitucijos 6-am straipsnyje įtvirtinta privaloma nuostata: “Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.

Tai jeigu “pamirštama”, kad tai vientisas aktas, tai ir  suprasti Konstitucijoje įtvirtintos dviejų pilietybių esmės nesuprasime. O tą LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-mą dalį pamiršta ne tik LR Konstitucinis Teismas, tačiau ir LR Seimas, LR Prezidentai per visą Lietuvos istoriją nuo pat LR Konstitucijos priėmimo 1992-10-25.

Didžiulė problema, kaip galima nematyti to, kam yra prisiekiama? Tai galima suprasti tik tuomet, kai priesaika yra netikra, dirbtinė ir prisiekusieji nė negalvoja paklusti Konstitucijai. Tai yra asmenys be garbės, be sąžinės, tiesiog penktoji kolona, galimai jiems kgb instrukcijos yra aukštesnė vertybė, nei LR Konstitucija.

Taigi kas nors tikrai gali pasakyti, o ko čia kabinėjiesi prie to termino “dviguba pilietybė”? Juk toks niekniekis. Taigi, kad niekniekis po niekniekio ir “sugedusio telefono” principu išnykta tai, kad Konstitucijoje įtvirtinta. Tuo pačių “sugedusio” telefono principu yra iškreipta ir Konstitutucijoje įtvirtinto lietuviško žodžio “atskiras” reikšmė. Tas žodis paverstas žodžiu “retas” ir “išimtinis”, nors visi šie trys žodžiai turi skirtingas prasmes. 

Taip žodis po žodžio, taip vadinama klaida po klaidos ir turime LR Konstitucinio Teismo išaiškinimus, kurie parodo Konstitucijos išniekinimo Konstituciniame Teisme faktus. Apie tai galima galima pastudijuoti kad ir 2017-08-28 straipsnyje “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” [3].

Lauryno Kasčiūno antikonstitucinė propaganda

Ne šiaip sau iš gatvės koks rėkiantis asilas, o LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas sako [1]: “Kol nebus rastas sprendimas, kaip rasti pusiausvyrą tarp dvigubą pilietybę turinčio asmens teisių ir pareigų, tol diskusija bus sudėtinga, LRT RADIJUI sako Seimo narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, dvigubos pilietybės įteisinimas tam tikrais atvejais netgi silpnintų Lietuvos nacionalinius interesus.”

Prisiekęs Konstitucijai Seimo narys L.Kasčiūnas taip sako, kad nevykdykime LR Konstitucijos 12-o straipsnio iki tol: “Kol nebus rastas sprendimas, kaip rasti pusiausvyrą tarp dvigubą pilietybę turinčio asmens teisių ir pareigų,”.

Seimo narys pasisako prieš Konstitucijos vykdymą, kuriai prisiekė. Tai tegu ponas L.Kačiūnas suranda LR Konstitucijos 12-am straipsnyje apie tai, ką jis kalba. Nesuras.  O tai reiškia piktybinį siekį nevykdyti LR Konstitucijos, taip ją šiurkščiai pažeidžiant. Ar šis Seimo narys vis dar Seime?  Atsakymas: Vis dar Seime, nes tenai visi tokie vienodi antikonstitucininkai jau nuo pat 1992-10-25. Visi 7 Seimai yra antikonstituciniai, Lietuvoje valdžia yra nelegitimi. Štai iš kur tos “asilo ausys” kyšo.

L. Kasčiūnas praregėjo taip: “Anot jo, būdamas dviejų valstybių piliečiu, neaišku, su kuria valstybe žmogus palaikys stipresnį ryšį.”

Su tai, kurios piliečiu bus. Lietuvos antikonstitucinė valdžia kol kas ATIMINĖJA LR pilietybes iš tų, kurie įgyja ir kitos valstybės pilietybę. Asmens teisinis ryšys bus palaikomas su tai valstybe, kurios pilietybę turi. Kai Lietuvos valdžia atiminėja LR pilietybes, net įgytas gimimu, net sulaužant LR Konstitucijos 12-o straipsnio pirmą dalį, tai labai suprantamas atsakymas į  klausimą “su kuria valstybe žmogus palaikys stipresnį ryšį”. Su valstybe, kurios piliečiu nesi, gali būti nepalaikomas joks ryšis. Taigi atimdami LR pilietybes įgytas gimimu panaikina LR piliečių juridinį ryšį su Valstybe ir taip susilpnina Lietuvos nacionalinį saugumą, o L. Kasčiūnui viskas atrodo atvirkščiai.

L. Kasčiūnas svarsto: “Tarkime, žmogus yra Vokietijos ir Lietuvos pilietis, dalyvauja Vokietijos rinkimuose, stengiasi dėl Vokietijos interesų, kad, pavyzdžiui, „Nord Stream 2“ projektas užtikrins Vokietijai betarpišką dujų tiekimą ir jis balsuoja už politines jėgas, kurios remia šį projektą.”.

Kaip matome L.Kasčiūnas susieją Konstitucijos vykdymą su „Nord Stream 2“.  O jeigu to „Nord Stream 2“ nebūtų? L. Kasčiūnas surastų kitą būdą kaip nevykdyti Konstitucijos, kuriai prisiekė. Kieno užduotį vykdai Laurynai Kasčiūnai, kad laisvu noru nepaklūsti Konstitucijai, kuriai prisiekei?  Dėl to „Nord Stream 2“ projekto, tai reikia balsuoti prieš šį projektą, tokia yra Europos parlamento ir JAV Kongreso pozicija ir Lietuvos pozicija. Nenaudinga Vokietijai taip pat būti per stipriai pririštai prie Rusijos, nors jos verslui atrodo kitaip.

Skaitome toliau: “Anot L.Kasčiūno, valdžia turi dėti resursus ir pastangas, kad susigrąžintų svetur išvykusius piliečius, ieškoti ekonominių ir socialinių paskatų, kad būtų sumažinta nelygybė valstybėje, o ne atvirkščiai – dvigubos pilietybės įteisinimas skatintų emigraciją.”.  

Tai esi Seimo narys, kodėl nieko nedarai? Vis dar ieškai ir ieškai ir nieko nesurandi apart įžūlaus Konstitucijos nevykdymo. O teiginys, kad “dvigubos pilietybės įteisinimas skatintų emigraciją” yra niekaip nepagrįstas, nes dabar ir turime tą situaciją, kai toji anot tamstos “dviguba” pilietybė yra neįteisinta, tai ir turime katastrofišką emigraciją, nes antikonstitucinė Lietuvos valdžia, pati nepaklusdama net Konstitucijai kuriai prisiekė, vykdo Lietuvos naikinimą, naikina teisingumą Lieuvoje, atiminėja LR piliečių konstitucines teises. Žmonės bėga nuo neteisingumo, už ką konkrečiai ir agituoja ponas Seimo narys.

LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas savo propaganda siekia, kad LR piliečiai neturėtų tų teisių, kurios įtvirtintos LR Konstitucijoje. 

Skaitome toliau: “Tas dvigubos pilietybės įvedimas savotiškai įteisintų emigraciją, kitaip tariant, sukurtų iliuziją, kad mes visi esame globalioje Lietuvoje, nors globali Lietuva yra čia, tėvynėje, ir valstybę reikia kurti čia. Ar nebus taip, kad valdžia nuspręs, kad emigracijos problemos išspręstos. Dvigubos pilietybės suteikimas, šiuo atveju, nėra sprendimas“, – tęsia politikas.” 

Ponas L. Kasčiūnai ar kada nors laikei savo rankose Konstituciją, ar tik iš viršaus ranką pridėjai, kai prisiekei?  Atsiversk LR Konstitucijos 12-ą straipsnį ir pamatysi, kad LR ir kitos valstybės pilietybė yra įtvirtinta LR Konstitucijoje, kurią įstatymo numatytais atskirais atvejais turi teisę turėti kiekvienas LR pilietis. Konstitucija galioja visiems vienodai, visi prieš įstatymą yra lygūs. Tai apie kokias čia nesąmones kalbi?

Koks tas dar vienas, vienuoliktas, įstatymu numatytas atskiras atvejis turėtų būti:

LR pilietis, gimęs Lietuvoje, ir gyvenantis kitoje valstybėje, gali įgyti ir kitos valstybės pilietybę. 

L. Kasčiūnas kalba toliau: “„Kai žmogus emigruoja dėl ekonominių priežasčių, jis labiau galvoja apie asmeninius interesus […]. Dvigubos pilietybės nauda yra tik žmogui, norinčiam keliauti ir spręsti individualius reikalus. Aš kitų priežasčių nematau. Taip pat iškyla klausimas su piliečio pareigomis – kaip bus su mokesčių mokėjimu, tarnyba kariuomenėje ir pan.”.

L.Kasčiūnas mato, kad žmogus emigruoja dėl ekonominių priežasčių, Vytautas Landsbergis mano, kad emigruojama dėl prabangesnio karsto [4]. Tokios vertybės yra iškeliamos į pirmą planą. Tai vadovaudamiesi jomis darome išvadą, kad L.Kasčiūnas Seime yra dėl ekonominių priešasčių. O Vytautas Landsbergis skelbė Nepriklausomybės aktą tam, kad galėtų būti palaidotas prabangesniame karste? Todėl ne be reikalo L.Kasčiūnas net ir už Seimo ribų ieško materialinės paramos, už ką išaiškėjus ir buvo išgrūstas iš partijos. Ponas L.Kasčiūnas mato dviejų pilietybių naudą tik keliavimui ir individualiems reikalams. Tai kaip suprasti, ar jau su Lietuvos pasu negalima keliauti ir spręsti individualius reikalus?

Keisčiausiai, kad tokias nesąmones leidžiama kalbėti per LRT radiją [1] ir taip skleisti antikonstitucinę propagandą. Ir vėl, kas tuomet valdo valstybę?     Okupantas.

Išvada: Lietuvos valstybėje informacijos skleidimo priemonėmis Seimo narys Laurynas Kasčiūnas vykdo antikonstitucinę propagandą artėjančio nereikalingo referendumo dėl dviejų pilietybių fone. 

Literatūra:

  1. 2019-01-10 parengtas Gabrielės Sagaitytės straipsnis „L.Kasčiūnas: dviguba pilietybė reikalinga tik siekiant asmeninės naudos“ (https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/l-kasciunas-dviguba-pilietybe-reikalinga-tik-siekiant-asmenines-naudos-56-1085876).
  2. 2017-08-10 straipsnis „Konstitucinio teismo šarlatanai (III dalis)” (http://www.ekspertai.eu/konstitucinio-teismo-sarlatanaiiii-dalis93170/).
  3. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  4. 2017-05-25 straipsnis “Šizofrenija Lietuvos teisėje?” (http://www.ekspertai.eu/sizofrenija-lietuvos-teiseje92401).

Ddr. Jonas Ramanauskas  joramlt@yahoo.com

2019-01-14