Religija

Artėja Misijų Sekmadienis

Written by admin · 1 min read

“Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas ” (Mk 10, 43-44) 

Artėja Misijų Sekmadienis. Ir malda ir rinkliavos skatiku esame kartu su Evangelijos žinią nešančiais tiek į atokiausius pasaulio kampelius, tiek ir mūsų tėvynėje – Lietuvoje. Misijų Sekmadienio Evangelija pasakoja, koks turėtų būti geras vadovas, ar tai būtų parapijos klebonas, mokyklos direktorius ar smulkaus, vidutinio bei stambaus verslo vadovas, kokius uždavinius jis pirmiausia turėtų kelti sau pačiam?

Kaip tik šiomis dienomis Lietuvoje lankėsi Jimas Poisant’as, pasaulinės IT asociacijos koordinatorius.  Vilniaus universiteto studentams apie IT plėtrą kalbėjęs pranešėjas dalį kalbos skyrė pamokymams, kaip vadovui derėtų elgtis su savo pavaldiniais. Štai keletas minčių iš jo paskaitos-diskusijos:
„Metų pabaigoje savo uždirbtą premiją padalindavau darbuotojams, atsižvelgdamas į tai, kaip sunkiai jie dirbdavo, o jei kas likdavo, atitekdavo man. Kartais ir nieko nelikdavo. Svarbiausia dalinant premijas buvo atitikti darbuotojo lūkesčius ir darbštiems duoti daugiau nei tiems, kurie darbe tik „stūmė“ dienas“, – prisiminė J. Poisant’as.
Vyro įsitikinimu, svarbiausia yra visuomet rūpintis darbuotojais – tuomet ir jie kurs kokybišką produktą, kuris ilgainiui atneš sėkmę.
„Kaip vadovas aš turiu rūpintis darbuotojais, turiu juos paversti herojais, rūpintis jų sveikata ir gerove. Aš noriu produktyvumo, taigi man apsimoka saugoti darbuotojus. Mano karjeroje nebuvo nė vieno žmogaus, palikusio įmonę dėl blogos darbo aplinkos“, – tvirtino J. Poisant’as.
Šiandien Lietuvoje išgyvename emigracijos marą, nes paliekantieji Lietuvą, sukrovę milijonus saviems oligarchams, nustojo vilties būti pastebėti ir įvertinti. Žinant kokias algas gauna mūsų verslo flagmanai (nuo 120.000 iki 200.000 Lt per mėnesį, o kai kur ir daugiau) dar neteko girdėti, kad kuris iš jų būtų buvęs bent per nago juodumą dosnus savo pavaldiniams.
Misijų Sekmadienis kviečia vyresniuosius atsigręžti į sau pavestuosius, prisiminti tarnystės pašaukimo paslaptį ir esmę.
Rabindranatas Tagorė (1861 – 1941), pirmasis Nobelio literatūros premijos laureatas iš Azijos (1913), pagal kurio eiles skamba net trijų tautų himnai, Bangladešo, Indijos ir Šri Lankos, yra parašęs tokias pašlovinančias tarnystę eiles:
Užmigęs kartą sapnavau,
Gyvenimo palaima  –  Džiaugsmas.
Bet, anksti pakirdęs supratau:
Gyvenimo prasmė yra Tarnystėje.
Pažinęs sūrų prakaitą ir darbo skonį
Staiga aš atradau, didžiausią džiaugsmą – pasitarnauti artimui.