Religija

“Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti” ( Jn 15, 5 )

Written by admin · 1 min read

Gegužės pirmas sekmadienis – Motinos dienos sekmadienis. Tuo pačiu sekmadienio Evangelija mums primena Jėzaus žodžius, išsakytus mokiniams paskutinės vakarienės metu. Kaip Motina kiekvienoje šeimoje yra gyvybės ir gyvenimo prasmės medis, apie kurį vijasi jos vaikų ir visos šeimos gyvenimo laimė, taip Jėzus yra vynmedis, iš kurio kyla ir auga mūsų brandus dvasinis gyvenimas ir amžinoji laimė.

Kiekviena parapija kaip ir valstybė laikas nuo laiko nori žinoti tikslų savo parapijiečių skaičių, kad geriau suvoktų besikeičiantį pasaulį, keliamus tikslus ir uždavinius. Savu laiku viena parapija Š.Airijos Belfasto mieste atliko apklausą savo parapijoje, kurią sudarė apie 2000 namų. Atlikus apklausą ir surinkus visus atsiliepimus laukė kruopštus darbas – viską apibendrinti ir susumuoti. Ir tada klebono akis patraukė vienas bendras pastebėjimas, kuris manyčiau nelabai skirtųsi ir mūsų tėvynėje – Lietuvoje. Klausimyne vieta, skirta pasiūlymams ir pastaboms, mirgėte mirgėjo nuo pastebėjimų, kaip antai: ” buvau katalikas, tačiau dabar savęs nesieju su niekuo”, arba ” Taip, vaikai lanko sekmadienio šv. Mišias, tačiau tėvams yra svarbesnių kitų reikalų”. Galop vienas pastebėjimas privertė rimtai susimąstyti: ” Taip, katalikas. Tačiau nepraktikuojantis”.
Įdomu, ar galima šiame globaliame pasaulyje kur nors pasislėpti nuo savęs, lyg gyventi, tačiau gyvenimo nepraktikuoti? Ar toks patogus sau tikėjimo pavyzdys, nėra aiški nuoroda į dabarties žmogaus gyvenimišką sausrą ir bevandenes dvasios dykumas? Depresijos, ekonominiai ir dvasiniai sunkmečiai, pašėlęs gyvenimo tempas… Mūsų senoliai lengva ranka numoję nusišypsotų išvydę šių dienų žmogaus hamletiškus gyvenimo prasmės ieškojimus?

Šio sekmadienio Kristus mums primena: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta“ ( Jn 15, 7). Taigi, ką renkamės: sudžiūvusios ar vaisingos šakelės gyvenimo kelią? Trokštame degti, ar bevelijame vien tik smilkti? Gyvenimą įprasminti Dievuje, ar pasilikti beprasmėje tamsoje?

Pasilikime su Kristumi, kad ir Jis pasiliktų su mumis.

***

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija