Religija

“Galilėjos Kanoje buvo vestuvės.” (Jn 2,1)

Written by admin · 1 min read

Evangelijoje pagal Joną, vos įvykus pirmųjų mokinių pašaukimui, jie pristatomi jau pirmam Jėzaus stebuklui. Kanos vestuvėse vanduo paverčiamas vynu. Šį, pirmąjį Jėzaus stebuklą, inspiravo Dievo Motina, Marija, Jėzus parodė savo šlovę tarnų ir vestuvių puotos akivaizdoje, o mokiniai įtikėjo Jį. Iš septynių paminėtų šv. Jono Evangelijoje Jėzaus dievystę įrodančių ženklų, Kanos vestuvėse pirmas Jėzaus stebuklas liudija išskirtinį dėmesį šeimai.

Kokia Kanos vestuvių slėpinio prasmė šių dienų pasaulio žmogui?

JAV televizijos pokalbių vedėjas ir komikas Johnny Carson ( 1925 – 2005 ) net trisdešimt metų vedęs “Nakties pokalbių šou” kartą kalbino aštuonerių metų berniuką, kuris iš anglies kasyklos išgelbėjo pasiklydusius du draugus. Pokalbio metu paaiškėjus, kad berniukas yra krikščionis, laidos vedėjas paklausė, ar berniukas lanko sekmadieninę tikybos mokyklėlę. Kai paaiškėjo, kad taip, tada vedėjas paklausė: „O ko ten jūsų, vaikų, moko?“  Tada berniukas prabilo, kad praėjusią savaitę pamokos tema buvo apie tai, kad Jėzus buvo vestuvėse ir vandenį pavertė vynu. Kilus klausytojų juoko uraganui ir plojimų audrai, laidos vedėjas rimtai klausinėjo toliau: „Ką tokio pamokančio iš šio evangelinio pasakojimo supratai tu?“ Staiga berniukas pradėjo suptis kėdėje – buvo aišku, kad jis yra nepasiruošęs atsakyti į šį klausimą… Bet staiga nustojęs suptis kėdėje prabilo: “Jei jau ruošiatės vestuvėms, pirmiausia pagalvokite apie Jėzų ir Mariją!”.

Štai ko labiausiai reikia šiandienos tikinčiam žmogui! Kaip Jėzus tuščius akmeninius indus pripildė vynu, taip mes tuščias savo gyvenimo širdis užpildykime Jėzaus ir Marijos Meile sau ir visam pasauliui.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija

Up Next: Barbarai