Religija

“Išlipęs į krantą, Jėzus pamatė didžiulę minią, ir jam pagailo žmonių, nes jie buvo tarsi avys be piemens” ( Mk 6,34)

Written by admin · 55 sec read

XVI metų sekmadienio Evangelija primena Bažnyčios dvigubą pasiuntinybę – MOKYTI ir MAITINTI. Nors šiais moderniais laikas nemažai socialinių funkcijų iš Bažnyčios yra perėmusios valstybinės institucijos, kaip antai, socialinių darbuotojų gausa mokyklose, ligoninėse ir kituose viešojo sektoriaus baruose, tačiau atriedantis atidundantis sunkmetis jau retina ir mažina kai kurių gretas. Šiandien yra tik laiko klausimas, kada ir kiek bus mažinamas ugniagesių, policijos, švietimo ir kultūros, aukštųjų mokyklų ir kitų socialinių institucijų sektorius. Ir neretai tai vyksta mūsų visų saugumo ir gyvenimo kokybės sąskaita.

Kas gi šiais laikais galėtų vadintis minia lyg „avys be piemens“ ( Mk 6,34)? Minia, nes tokių yra daug, drungnų, pasyvių, pasimetusių, neturinčių tvirto tikėjimo…Apsidairykime. Štai mokyklų klasėse šiandien didinamas moksleivių skaičius. Ar mokytojui visada užtenka laiko ir jėgų prieiti prie kiekvieno mokinio, pasidomėti juo, išgirsti, išklausyti ir atsakyti į visus gyvenimo ir mokymo prasmės klausimus?

Senelių prieglaudos, arba vieniši seneliai namuose. Viskuo aprūpinti, tačiau palikti vienatvei. Kas ras laiko pabūti ir išgirsti juos?

Pagaliau mūsų visų vadai – tiek politiniai, tiek dvasiniai, tiek intelektualiniai. Dažnai pavargę, išsisėmę ar gali jie silpnumo valandėlę kam nors atsiverti ir išpažinti?

Šiandien toje didžiulėje galingoje minioje sutiktume visų luomų ir socialinių sluoksnių atstovus,  ieškančius atsakymų į įvairius tikėjimo ir gyvenimo prasmės klausimus. Jei nerandame kelių į Jėzų, pas ką mes eisime ieškoti amžino gyvenimo prasmės?..