Religija

“Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas” (Mk 10,18)

Written by admin · 1 min read

Šio sekmadienio Evangelija mums atsako į keletą svarbių gyvenimo prasmės klausimų. Pirma – tai visi tie, kurie šiandien ką nors žada, arba klausosi pažadų, turi prisiminti Jėzaus žodžius, kad „niekas nėra geras, tik vienas Dievas“ (Mk 10.18). Antra – kiekvienas žmogus turi privalumų ir trūkumų. Tačiau suvokus trūkumą ir su juo nekovoti, kas, deja, taip dažna šių dienų liberaliame pasaulyje yra tiesiog kelias, vedantis į niekur kiekvieną iš mūsų. Jėzus susitikime su turtingu jaunuoliu primena, kad turtas niekada negali būti gyvenimo tikslas. Tik priemonė ir nieko daugiau. Kiek šiandien galime išgirsti liūdnų

pasakojimų apie turtingų tėvų vaikus, einančius gyvenimo klystkeliais „palengvindami” šią kelionę svaigalais ar narkotikais… O tai tik vienas iš primityviausių pavojingo turto pavyzdžių. O juk Jėzaus pasakymas: „Vieno dalyko tau trūksta: eik parduok visa, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“ (Mk 10,21). Čia aiškiai primenama, kad dalykas, kuris gali trukdyti mūsų dvasiniam skleidimuisi, nebūtinai yra tik turtas. Mus atitraukti nuo tampresnio ryšio su Dievu gali ir pyktis, nuoskaudų turėjimas, svaigalai, narkotikai, netvarkingi jausmai ir troškimai, melas, abejingumas, vagystės, klasta ir neištikimybė.
Ar ieškome kelių pas Dievą, nesuteptų ir nepalengvintų keliių? Ar galimas Lietuvos atnaujinimas be asmeninės aukos ir šventų pasiryžimų?
Nenumaldomai artėja rinkimų į Lietuvos Seimą valanda. Lietuva neužilgo pradės gyventi nauju keturių metų vilčių ir darbų ritmu. Kai taip gausu mažoj Lietuvėlėj partijų ir visuomeninių judėjimų, tikrai nėra paprasta rasti tą vienintelį ir tikrą politinį judėjimą, kuris nuoširdžiai rūpintųsi Lietuva ne vien žodžiais, bet ir darbais. Esame ilgų mėnesių rinkiminės kovos „pažadukų“ liudininkai. Tik atsakingai įsiklausę, išgirsime tikruosius ateities kūrėjus ir jau greit galėsime išvysti tikrą kiekvieno politiko veidą, kai sužinosime, kam mūsų valia buvo patikėta Lietuvos valdžios vairalazdė. 
Už savo asmeninį dvasinį gyvenimą ir už Lietuvos reikalus atsakome – visi bendrai irkiekvienas asmeniškai.