Religija

“Jis troško pamatyti Jėzų, koks jis esąs…” ( Lk 19,3 )

Written by admin · 1 min read

Lapkričio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijos žinia – beribis Dievo gailestingumas. Pasaulis ir žmogus gali būti perkeistas tik meile ir gailestingumu. Tačiau atperkančios Dievo malonės paliestas žmogus taip pat turi žengti žingsnį link Dievo per atgailą, atsivertimą ir padarytos žalos atstatymą. Viso to pavyzdys sekmadienio Evangelijoje yra muitininkų viršininkas ir turtuolis Zachiejus, trokštantis pamatyti Jėzų, koks jis esąs.

Kokios būtų šio pasakojimo apie Zachiejų pamokos kiekvienam iš mūsų?
Pirma pamoka sako, kad turime mylėti kiekvieną žmogų taip, kaip Jėzus mylėjo Zachiejų, nepaisant net jo nuodėmingo gyvenimo būdo.
Antra pamoka yra ta, kad kiekvienas iš mūsų turime kasdien ieškoti atsivertimo malonės, idant išvengtume dvasinio gyvenimo sustabarėjimo. Dažniausiai medžiaginiais turtais aptekę žmonės skaudžiai suvokia, kad turtas, o juo labiau nedorai įsigytas, nieko neduoda nei dvasiai, nei kūnui. Gerai, jei tas suvokimas žmogų aplanko laiku ir jis gali ištaisyti savo klaidas, bet neretai tai įvyksta pavėluotai…
Trečia pamoka – dosnumas. Tiek dvasinis, tiek medžiaginis, kurio stokojame dažnas iš mūsų, bet kurio tiek daug turėjo Jėzaus malonės paliestas Zachiejus, pažadėjęs visų akivaizdoje pasidalinti su vargšais turtu ir nuosavybe. O kad žinotume, kokia tai atperkanti malonė – aukoti ir dalintis!..
Artėja prezidento rinkimai. Turbūt eilinį kartą sulauksime krūvos nepamatuotų pažadų. Kartą Amerikoje vyko prezidento rinkimų kompanija, kurios metu vienas iš kandidatų kreipėsi į kleboną su prašymu:- ”Prašau įvardinkite, ko norėtume, kad mano vyriausybė, jei aš būčiau išrinktas prezidentu, įvykdytų kaip mūsų programos dalį“. Klebonas atsakė trumpai: – “Panaikinkite vieno dolerio kupiūrą!”
Nusišypsokime ir nepamirškime, kad mylinti, jautri, budri ir dosni širdis, tai dar vienas kelias, pažinti Jėzų tokį, koks Jis yra.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija