Tėvynė mūsų

Prokurorui D.Valiui – liaukitės persekioti Algirdą Patacką

Written by admin · 1 min read

Pirmąkart nepriklausomoje Lietuvoje dėl apmaudaus aplaidumo parduotuvėje generalinis prokuroras persekioja sunkiai ir nepagydomai sergantį žmogų. Algirdas Patackas tikrai nenusipelnė tokio pažeminimo.

Visi norintys, kviečiami prisidėti prie žemiau esančio viešo laiško generaliniam prokurorui Dariui Valiui. Pritarimo parašus galima siųsti el. pašto adresu tiesos.lt.judejimas@gmail.com.

Pone Prokurore,

Persekiodamas dėl apmaudaus aplaidumo nepagydomai sergantį žmogų, Jūs jau peržengėte žmoniškumo ribą. Toddėl raginame Jus – liaukitės žeminęs ir persekiojęs Seimo narį Algirdą Patacką.

Darius Kuolys, Jolanta Zabarskaitė, Kazys Saja, Gražina Mažeikaitė-Sajienė, Joana Noreikaitė, Gitenis Umbrasas, Saulė Matulevičienė, Marija Krupoves-Berg, Leonas Merkevičius, Petras Plumpa, Ramutė Bingelienė, Arūnas Bingelis, Algimantas Zolubas, Donatas Stakišaitis, Vytautas V. Landsbergis, Rūta Zabielienė, Andrius Švarplys, Dalius Stancikas, Violeta Jonynienė, Eglė Pranckūnienė, Vytautas Rubavičius, Ainė Ramonaitė, Krescencijus Stoškus, Laisvūnas Šopauskas, Liudvikas Jakimavičius, Gintautė Žemaitytė, Irena Vasinauskaitė, Algimantas Končius, Albertas Špokas, Milda Končiūtė, Vida Satnkūnienė, Jonas Vaiškūnas, Stasys Žygelis, Ligija Tautkuvienė, Jadvyga Tamošiūnienė, Violeta Milevičienė, Julius Zareckas, Danutė Aranauskienė, Angelina Saldauskaitė, Rytas Jonas Belevičius, Tatiana Narkyavichene, Johana Martinaitienė, Vilimantas Martinaitis, Ligita Juknevičiūtė, Gintautas Balčiūnaitis, Levutė Albina Morkūnienė, Arvydas Dulinskas, Ariadna Čiurlionytė, Valė Stankevičienė, Audronė Katinienė, Tomas Katinas, Vincė Michejeva, Medardas Taurinskas, Viktorija Strazdienė, Antanas Balkė, Aušra Rudytė, Algimantas Kurpis, Algirdas Barizas, Vytautas Ungeitis, Ramutė Burbaitė, Virginijus Partaukas, Vitas Žilis, Dalius Kuprys, Ramutė Elena Vyšniaveckienė, Laimutė Ona Adomaitienė, Antanas Pranas Adomaitis, Danute Šešelgienė, Vytautas Sakavičius, Danguolė Juškevičienė, Kastytis Stalioraitis, Audronė Allen, Jonas Žiauka, Audronė Marija Balsytė, Stefa Tamoševičienė, Stanislavas Tautkus, Juozas Karsokas, Pranas Povilaitis, Gailutė Klimaitė, Irena Aukštikalnienė, Vilma Iseli, Birutė Vaikšnoraitė, Algimantas Vaikšnora, Milda Šiugždienė, Juozas Vaikšnoras, Raimundas Ivanauskas, Aistė Lukaševičienė, Artūras Lukaševičius, Rūta Urbelienė, Rūta Vaičiūnaitė, Lidija Veličkaitė, Arūnas Matelis, Daiva Vaiškūnienė, Nijolė Malakauskienė, Aistė Adomėnienė, Inga Stepukonienė, Vitalis Urba, Vytautas Falkauskas, Algirdas Karčiauskas, Povilas Birvydas, Danguole Kerulienė, Valerija Dichavičienė, Rimantas Dichavičius, Arūnas Baltėnas, Lionė Starinskienė, Jonas Paršeliūnas, Artūras Globys, Rūta Merkevičienė, Arūnas Burlingis, Austė Nakienė, Irena Ruginienė, Inga Lukšienė, Kristina Kuprienė, Sigitas Pinkevičius, Kristina Kuprienė, Vladas Kukys, Remigijus Spudys, Asta Spudienė, Ramūnas Valiokas, Jurgita Beniuškevičiūtė, Jurgita Goštautaitė, Aistė Gavėnienė, Jurga Greblikienė, Rimas Jankūnas, Loreta Vinclovienė, Leontina Telksnienė, Vytautas Kaunas, Vita Baškienė, Juozas Valiušaitis.

Vilnius, 2013 m. lapkričio 6d.