Religija

„Jūs esate šių dalykų liudytojai” ( Lk 24, 48)

Written by admin · 1 min read

Trečiojo Velykų sekmadienio evangelinis pasakojimas šių laikų tikinčiajam atrodo keistai neįtikimas ir gana prieštaringas. Kai sužinai mokinių netikėjimą bei abejones Jėzaus Prisikėlimu ir keistą užsispyrimą, jog šie mano regintys tik Jėzaus šmėklą. Bet, kad geriau suprastume anų laikų mokinius, pažvelkime į visiškai neseniai aprašytą Vakarų spaudoje nutikusį atvejį vienam buvusios Jugoslavijos teisėjui.

Vonios kambaryje stovėdamas ant šlapių grindų žmogus įjungė šviesą ir buvo nutrenktas elektros srovės. Sudribusį vyro kūną atradusi žmona tuoj iškvietė greitąją pagalbą, tačiau netrukus gydytojai konstatavo žmogaus mirtį. Bet jau bebūdamas lavoninėje žmogus vidury nakties atgavo sąmonę ir prisistatė budinčiajam gydytojui. Šis, apimtas siaubo, kad išvydo gyvą lavoną, išskuodė laukan. Tada pirma mintis „atgimusiam“ teisėjui atėjo į galvą, kad reikia paskambinti žmonai ir pranešti apie save. Bet vos paskambinus ir ištarus: – “Sveika mieloji, tai aš”,- kitoje ragelio pusėje pasigirdo klyksmas ir alpulio dejonė. Paskambinus keletui kaimynų, šie visa tai priėmė kaip keistą ir nevykusį pokštą. O nuėjus pas gerai pažįstamus draugus ir paskambinus į jų duris, buvo palaikytas šmėklos pasirodymu ir durys tučtuojau su trenksmu užsitrenkė. Galop paskambino draugui, kuris gyveno kitame mieste ir buvo dar nieko negirdėjęs apie jo “staigią mirtį”. Tik jis vienas sugebėjo jo šeimą, draugus ir artimuosius įtikinti, kad teisėjas yra gyvas ir sveikas…
Šiandieninis mokslas gali paaiškinti tokių nutikimų priežastis ir pasekmes, tačiau artimi žmonės tokiu atveju sunkiai patiki. Nenuostabu, kad Jėzaus aplinkos žmonės, regėję Jo Kančią, Mirtį ant Kryžiaus ir sunkiu akmeniu užristą kapą bei sargybinius prie jo, sutrinka išvydę Jį Prisikėlusį.
Todėl Luko Evangelijos pabaigos pasakojimas apie Jėzų, kuris lanko mokinius po Kančios ir Prisikėlimo, mums dar kartą primena skaudžią Jėzaus Kančios tikrovę ir mokinių suprantamą pasimetimą bei laikiną tikėjimo susvyravimą.
Jėzaus pamoka mokiniams ir visų laikų Bažnyčiai yra ši: Kristus tikrai Mirė ant Kryžiaus ir tikrai Prisikėlė. Jėzus mokiniams ir visų laikų Bažnyčiai primena, kad išganymas per Kryžių buvo Dievo plano dalis ir tikrovė. Jokia klaida ar nesėkmė. Kai mes peržvelgiame savo gyvenimo klaidas ir nesėkmes, dera paklausti savęs, ar sugebame jose įžvelgti pirmiausia Dievo valią ir Jo planą mums?

***

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija