Tėvynė mūsų

Dėl A. Paleckio išteisinimo šmeižto prieš Sausio 13-osios aukas byloje

Written by admin · 1 min read

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei  Irenai Degutienei
Lietuvos Respublikos Generaliniam Prokurorui Dariui Valiui
Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministrui Remigijui Šimašiui
Lietuvos Respublikos VSD Generaliniam Direktoriui Gediminui Grinai
Lietuvos Respublikos Seimo nariams
Žiniasklaidai

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos KREIPIMASIS

DĖL A.PALECKIO  IŠTEISINIMO  ŠMEIŽTO  PRIEŠ  SAUSIO  13-OSIOS  AUKAS  BYLOJE
Lietuvos žmonės nepamiršo kruvinųjų 1991m. sausio 13- osios įvykių. Jiems, kaip ir didžiajai daliai Lietuvos žmonių, be galo skaudu girdėti bet kokius nepagarbius, įžeidžiančius ir šmeižikiškus pasisakymus žuvusiųjų ir gyvųjų Laisvės gynėjų adresu.

Faktas, kad partijos „Frontas“ lyderis Algirdas Paleckis 2012-01-18 teisme išteisintas už viešai pasakytus teiginius, jog per Sausio 13-osios įvykius prie televizijos bokšto „saviškiai šaudė į savus“, tiek aukų artimiesiems, tiek Lietuvos žmonėms yra pernelyg skaudus ir žeidžiantis. Išteisinamąjį nuosprendį A. Paleckiui paskelbė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas. Teisėjas Antanas Virbalas nusprendė, kad A. Paleckis neturėjo nei tikslo neigti sovietų agresijos, nei įžeisti aukų, o tik rėmėsi rašytiniais šaltiniais, ir neįrodyta, kad A. Paleckis neigė sovietų agresiją ir prieš lietuvių tautą įvykdytus labai sunkius nusikaltimus. Teismo išvadoje pasakyta, kad kaltinamasis tik persakė svetimą nuomonę. „Kadangi A. Paleckis išreiškė ne savo asmeninę, o kitų šaltinių nuomonę, negalima daryti išvados, jog tuo jis įžeidė asmenų, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos Respublikos nepriklausomybės išsaugojimo atminimą ir jų artimuosius“, – paskelbė teisėjas.
Per žiniasklaidos priemones, tame tarpe Rusijos televizijos kanalą, A. Paleckis išsakė teiginį, kad „saviškiai šaudė į savus“ nuo daugiabučių namų stogų naudodami medžioklinius ir iki Antrojo Pasaulinio karo pagamintus šautuvus, taip pat kad žuvusiųjų kūnuose rastos būtent tokių ginklų kulkos. Tokie jo pasisakymai visuomenėje pasėjo įtarimų bei nepasitikėjimą Lietuvos respublikos specialiosiomis tarnybomis, kurios iki šiol viešai nepaneigė tokių teiginių, nesiėmė priemonių dėl pakartotinos A.Paleckio apklausos prokuratūroje bei teismo keliu išsiaškinti tiesą.
Įvykusio teismo nuosprendis ir faktas, jog iki šiol viešai neišsakyta Lietuvos respublikos specialiųjų tarnybų išvada apie minėtas kulkas, jų padarytas atitinkamas žaizdas, netenkina aukų artimųjų bei didžiosios dalies Lietuvos žmonių.
Todėl prašome inicijuoti šios bylos atnaujinimą ir išsiaiškinti tiesą.
Taip pat prašome per žiniasklaidos priemones kaip galint skubiau patvirtinti arba paneigti A.Paleckio Rusijos televizijai išsakytus ir plačiai nuskambėjusius samprotavimus apie aukščiau išsakytus faktus.
Visuomenė laukia atsakymo kokiais ginklais, kokiomis kulkomis ir iš kur šaudant buvo padaryti mirtini šūviai bei sužeidimai Sausio 13 –osios aukų kūnuose.

Tarybos pirmininkas       L. Kerosierius
Atsakingas sekretorius   A. Budriūnas
Tarybos narys              K. Balčiūnas
Tarybos narys              J. Kuoras

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370  673 95837,
L. Kerosierius + 370 5 231 81 11,  P. Rutkauskas + 370 699 37691,   K. Balčiūnas  + 370 699 34880 Kuoras + 370 648 75545
El. paštas: vilnius@sajudis.com, 

Interneto  svetainė: www.sajudis.com