Religija

Kardinolas Miuleris: ideologinių karų būdu vėl siekiama padalinti Lenkiją

Written by Redakcija · 1 min read


Pasak kardinolo Gerhardo Ludwigo Müllerio (Gerhardo Liudvigo Miulerio), katalikų tikėjimas garantuoja Lenkijos vienybę, todėl Lenkija šiuo metu išgyvena ideologinio karo laikotarpį, kuris yra dar vienas bandymas padalinti šalį, „šį kartą ne karine jėga, bet ideologinėmis priemonėmis“.

Šias pastabas G. Mülleris išsakė Varšuvoje (Lenkija) gavęs Katalikiškųjų leidėjų asociacijos apdovanojimą už savo veiklą. Kalbėdamas jis sakė, kad katalikybę mato taip, kaip ją suvokė popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, kurie abu siekė tikėjimo ir proto vienybės.

Jis sakė, kad pastaruoju metu kairiosios liberaliosios opozicijos ir kairiosios Lenkijos spaudos rengiamus išpuolius prieš popiežių Joną Paulių II vertinąs kaip įrodymą, jog prieš Lenkiją nukreipti ideologiniai išpuoliai stiprėja.

Kardinolas paragino lenkus vėl melstis už šventąjį popiežių Joną Paulių II, kaip jie tai darė 1981 m., kai buvo mėginta jį nužudyti. Tada jie meldėsi už jo sveikatą, dabar turi melstis, kad būtų išsaugotas jo geras vardas.

Kardinolas sakė tikįs, kad Lenkija supranta katalikybės prigimtį, tačiau turi tęsti kovą, kad apskritai galėtų egzistuoti. Jis pažymėjo, kad vienas iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjų išsakė nuomonę, jog norint sunaikinti Lenkiją, reikia sunaikinti katalikybę.

Vokietijos kardinolas sakė esąs įsitikinęs, kad Lenkija išlaikys tikėjimą ir pasipriešins bandymams jį sunaikinti.

Nors G. Mülleris jau pasitraukė iš pareigų Vatikane, bet lieka kardinolu, sakė, kad krikščionybė šiandien stovi kryžkelėje ir reikia aiškintis dvasinius, ideologinius ir politinius reiškinius.

vienas iš Rusijos prezidento Vladimiro Putino patarėjų išsakė nuomonę, jog norint sunaikinti Lenkiją, reikia sunaikinti katalikybę.

Miuleris jau seniai atvirai palaiko Lenkiją, 2021 m. sakydamas: „Man atrodo didelė neteisybė, kad žmonės Vakaruose, kurie neturi jokio supratimo apie tai, kas vyksta Lenkijoje, ir gauna didžiules pinigų sumas iš ES institucijų, priekaištauja Lenkijos piliečiams. Raginu kiekvieną lenką neleisti tokio nebaudžiamumo.

„Lenkija nėra vaikas, kurį turėtų barti nekompetentingi politikai iš Vakarų“, – pareiškė kardinolas.

Jis taip pat peikė įvykius savo šalies Bažnyčioje, teigdamas, kad ji atsisako katalikiškos doktrinos ir imasi vis labiau leftistinės darbotvarkės.

Kardinolas Mülleris sakė manąs, kad daugelis Bažnyčioje propaguojančių tos pačios lyties asmenų santuokas ir kitas progresyvias pažiūras yra „sekuliarizuoti žmonės“, kurie „nori išlaikyti kataliko“ vardą, kad galėtų išlikti institucijoje ir imti pinigus, tačiau nepripažįsta Dievo žodžio mokymo.

„Jie reliatyvizuoja katalikų tikėjimą, bet lieka su savo titulais: kardinolai, vyskupai, teologijos profesoriai – bet iš tikrųjų jie netiki tuo, ką sako Bažnyčia“, – sakė G. Mülleris.