Religija

Melskimės už Indijos Bažnyčią

Written by admin · 25 sec read

Broliai ir seserys,  prašome išsiųsti šį prašymą kiek tik galima daugiau žmonių. Ačiū!

Gautas pranešimas iš  Brolių pranciškonų  OFM gyvenančių Indijoje:
“Melskitės už Indijos Bažnyčią. Indijoje, budistų ekstremistai, praėjusią naktį, padegė 20 bažnyčių. Planuoja  sunaikinti šią popietę  dar 200 kitų bažnyčių, kurios randasi Olisabang provincijoje.

Jie nori nužudyti 200 misionierių per ateinančias 24 valandas. Visi krikščionys slepiasi kaimuose. Melskitės už juos ir pasiųskite šią žinią visiems krikščionims, kuriuos pažįstate. Prašykite Dievo pasigailėt mūsų broliams ir seserims Indijoje “

Gavę šį pranešimą, prašome siųsti jį skubiai kitiems žmonėms.

Vyskupas  Gonzalo Duarte G.,

Up Next: Kas žino?