Religija

,,O kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigąskite” (Lk 21,9)

Written by admin · 1 min read

   Jau lapkričio vidurys. Parduotuvėse įsibėgėja “kalėdinė” prekyba. „Pirk, pirk, pirk žmogau, gyvenimas tau duotas vienas“, – tarytum šaukia nuo prekystalių spalvotos ir žėrinčios reklamos. Tačiau trisdešimt trečioji metų sekmadienio Evangelija gąsdinančiai kalba apie laikus, kai neliks akmens ant akmens.

 

Mes jau tą matėme, kai okupantas prieš du šimtus metų griovė mūsų protėvių Valdovų Rūmus. Bet tik atsirado menkiausia galimybė ir mes Juos atstatėme. Mes girdėjome daug keliaujančių pranašų, prisistatančių pasaulio pabaigos pranešėjais. Bet niekuomet nepametėme sveiko proto ir Jėzaus priminimų – neiti paskui juos. O kiek pernešta karų, sukilimų ir tremčių? Mes išlikome, nes brangiausią Dievo dovaną – tikėjimo malonę saugojome kaip tėvynės laisvę ir tautos gyvybę. Mes šiandien, kaip niekad, žinome ir jaučiame, kas dedasi šių dienų pasaulyje. Štai Sirija, kur upėmis teka nekaltų žmonių kraujas. O dabar dar ir Filipinai, kur tiek daug skausmo, pražūties ir nežinomybės atnešęs mirtinas viesulas, vardu „Haiyan“ vietinių vadinamas „Yolanda“- lyg viskas būtų iš šio sekmadienio Evangelijos? Viesulo greitis buvo 195 mylios per valandą, du miestai pilnai nušluoti nuo žemės, 10 000 žuvusių, 600.000 liko be pastogės, vandens, maisto ir elektros. Mes klausiame: „O Viešpatie, ar čia ta pabaigos pradžia?!“
Sekmadienio Evangelija gąsdinanti, tačiau kaip niekas kitas gydanti mūsų širdis ir protus Dievo artumu. Nors mūsų laikais išgyvenami pasaulio sukrėtimai aprašyti kaip būsimi šio sekmadienio Evangelijos įvykiai, neapleidžia mus nuo apokalipsės nuojautos, tačiau nepamirština, kad krikščioniškas mąstymas prieš 2000 metų apie laikų pabaigą daugiau rėmėsi šio pasaulio simbolių aiškinimu, o ne kaip tiksliu jų spėjimu. Šios apokaliptinės literatūros tikslas buvo – priminti kiekvienam apie Dievo buvimą ir ateisiantį laiką apyskaitai už nugyventas šiame pasaulyje dienas. Kita vertus – tai buvo aiškus priminimas, kad kančia ir skausmas taip pat yra mūsų gyvenimo dalis, už ką turime vienodai dėkoti ir visus gyvenimo išbandymus priimti su tikru nuolankumu ir pilnu pasitikėjimu Dieviška Apvaizda.
Taigi, šio sekmadienio Evangelijos žinia aiški: laikų pabaiga neišvengiama, tačiau baimę ir šiurpulį turi keisti pasitikėjimas Dievu ir artimo Meilė. Taip būsime išvaduoti iš visokių piktų nelaimės nuojautų ir pašaukti gyventi pilnavertį gyvenimą Dievo malonės artumoje, tikėjimo ir darbų bendrystės šventume.

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija