Šalis, kurioje gyvename

LR garbės konsulų JAV suvažiavimas. Konferencija:Lietuvos žydai

Written by admin · 2 min read

Lietuvos Garbės konsulų JAV ir Meksikoje suvažiavime aptarti lietuvių kultūros sklaidos, ES pirmininkavimo bei  verslo ryšių su JAV stiprinimo klausimai

Š.m. lapkričio 9 d. Filadelfijoje surengtas Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje suvažiavimas. Suvažiavimo metu aptarti lietuvių kultūros sklaidos, ES pirmininkavimo bei verslo ryšių su JAV stiprinimo klausimai.


 

Sveikindamas garbės konsulus, Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis pabrėžė, kad susitikimas surengtas siekiant efektyviau naudoti ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius regione, geriau koordinuoti kultūros, verslo ir kitų veiklos sričių programas ir projektus.

Suvažiavime pranešimą skaitęs Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis sakė, kad Lietuvos kultūros eksporto į užsienio kraštus stiprybę rodo sėkmingas  Lietuvos menininkų dalyvavimas Filadelfijos meno muziejaus mugėje „Craft Show“ (The Philadelphia Museum of Art Craft Show, www.pmacraftshow.org).

“Šiandien Lietuvos eksportas susijęs su autorių teisėmis sudaro apie 5 proc. Tai didelis procentas, todėl turėtume atkreipti dėmesį į šio perspektyvaus sektoriaus palaikymą ir skatinimą”, – sakė ministras.

Ministras Š.Birutis paragino garbės konsulus ieškoti naujų Lietuvos kultūros pristatymo nišų JAV ir aktyviai remti Lietuvos menininkų dalyvavimą įvairiuose meno projektuose.

Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Arvydas Daunoravičius pristatė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu jau nuveiktus ir dar laukiamus darbus, diskutavo apie Lietuvos vardo žinomumo didinimą JAV.

Šią temą pratęsė Lietuvos ministro pirmininko visuomeninis konsultantas Antanas Zabulis, kalbėjęs apie Lietuvos pasiekimus žinių ekonomikoje.

„Lietuvos ekonomika bus pagrįsta žinių kaupimu ir gebėjimu jas efektyviai bei kūrybingai panaudoti – tik taip galėsime būti konkurencingi“, sakė A.Zabulis.

Jis paragino garbės konsulus pristatyti Lietuvą kaip imlią, atvirą naujovėms valstybę, kurioje gyvena ir kuria  besimokantys, išsilavinę žmonės, kurie tas žinias panaudoja vertei kurti.

Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje suvažiavimas surengtas kaip vienas Filadelfijoje vykusio „Lietuvos festivalio“ renginių.

Suvažiavime dalyvavo 12 garbės konsulų, Lietuvos diplomatinių atstovybių JAV vadovai, aukšti svečiai iš Lietuvos.

Pirmą kartą tokiame suvažiavime dalyvavo ir trys naujai paskirti Lietuvos garbės konsulai: Jacquelyn Brechtel Clarkson iš Luizianos valstijos, Kerry E.Secrest iš Vermonto valstijos ir Lessle Liautaud iš Viskonsino valstijos.

-.-.-.-.-.-.-.-

  Filadelfijoje vyko konferencija apie Lietuvos žydų istoriją ir ateitį

Lapkričio 10 d. Filadelfijoje vykusiame tarptautiniame simpoziume žinomi JAV ir Lietuvos politikai, istorikai ir bendruomenių atstovai diskutavo apie Lietuvos žydų praeitį, dabartį ir ateitį.

Lietuvos Kultūros ministras Šarūnas Birutis savo sveikinimo kalboje pabrėžė Lietuvos Vyriausybės nuveiktus darbus siekiant išsaugoti žydiškos lietuvių kultūros atminimą. Ministras sakė, kad Lietuvos žydų paveldas yra neatskiriama Lietuvos kultūros paveldo dalis.

„Lietuvos Vyriausybė siekia istorinio teisingumo ir kovoja su visomis antisemitizmo formomis“, – sakė Š.Birutis.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis atkreipė dėmesį į tai, kad tarptautinis simpoziumas apie Lietuvos žydus surengtas kaip vienas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių JAV.

„Po didžiųjų netekčių amžiaus Lietuva iš naujo atranda savo kultūrinį palikimą ir valstybės tapatybę. Mūsų šaliai pirmininkaujant ES, toks renginys apie Lietuvos žydų praeitį, dabartį ir ateitį yra lyg įrodymas, kad Lietuvai rūpi ne tik finansiniai, infrastruktūriniai ir politiniai ES reikalai, bet ir vertybinė Europos tautų branda“, –  sakė ambasadorius.

Simpoziume pranešimus skaitė Brandeis universiteto profesorius Antonis Polonskis, Lietuvos Istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas Darius Staliūnas, Millersville Universiteto profesorius Saulius Sužiedėlis, VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Šarūnas Liekis, JAV kultūros paveldo išsaugojimo užsienyje komisijos narys Herbert Block ir Lietuvos ministro pirmininko visuomeninis konsultantas Antanas Zabulis.

Simpoziumo dalyvius sveikino Amerikos žydų komiteto vadovas Fred Strober, Izraelio generalinis konsulas JAV Vidurio Atlanto regionui Yaron Sidemen, Amerikos nacionalinio žydų muziejaus direktorė Ivy Barsky.

Amerikos nacionalinio žydų muziejaus patalpose Filadelfijoje surengtame renginyje dalyvavo apie 150 žmonių.

Tarptautinis simpoziumas apie Lietuvos žydus surengtas kaip vienas iš Filadelfijoje vykusio „Lietuvos festivalio“ renginių.