Religija

PJMM pranešimai/BJMM Announcements

Written by Redakcija · 25 sec read
  Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių vienuolijos 100 metų įkūrimo šventė
Sekmadienis, 10/14/2018
PJ Matulaičio misija. 9:00 v.r. ir 11:00 v.r. Mišios

Po kiekvienų pamaldų bus vaišės Meno galerijoje “Siela”, PLC su trumpa programėle, apibudinančia vienuolijos istoriją ir seselių didelį įnašą lietuvių visuomenei. 

A celebration commemorating the founding of the Sisters of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary, 100 years ago.

Sunday, 10/14/2018
BJ Matulaitis Mission, 9 am and 11 am mass.

After each Mass there will be refreshments in the Lithuanian Museum of Art “Siela”, LWC and a short presentation about the history of this religious order and its great contribution to the Lithuanian community.

PJ Matulaičio misija
BJ Matulaitis Mission