Religija

Prelato Pasveikinimas

Written by admin · 1 min read

 

Didžiai gerbiamam  kunigui prelatui Pranui Gaidai  Gaidamavičiui

Sveikiname  Jus  99 – tųjų gimimo metinių  proga.

Džiaugiamės Jūsų reikšmingais darbais siekiant  sužadinti ir pakreipti  žmonių mintis tikrųjų vertybių kryptimi. Jūs gerai supratote,  ką reiškia žmogui netekti savo šaknų, ką reiškia netekti tikėjimo,  ir puikiai tai perteikėte savo  nemirtingose  knygose.

Nors didelę savo gyvenimo dalį  praleidote svetur,  tačiau visais savo darbais, visa savo  veikla kvietėte žmones neprarasti vilties, saugoti dvasines ir moralines vertybes. Visa Jūsų kūryba, o ypač ,,Didžiojo nerimo“ mintys nepaprastai aktualios ir šiandien – mums visiems.
Linkime geros sveikatos ir Dievo palaimos.

Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos vardu:

Tarybos pirmininkas Leonas Kerosierius
Atsakingasis sekretorius Agimantas Budriūnas
Istorinės grupės vadovas Gediminas Adomaitis

Vilnius,    2013 01 26

Kunigas prelatas teologijos daktaras Pranas Gaida – Gaidamavičius – viena iškiliausių šių dienų krikščioniškosios filosofinės minties asmenybių, savo gyvenimu ir kūryba kėlusių lietuvių dvasią  išeivijoje  ir savo tėvynėje Lietuvoje.

1940 m. pasitraukė į Vakarus. 1950 m. atvykęs į Kanadą pradėjo dirbti ,,Tėviškės žiburių“ savaitraščio redakcijoje.  1961 m., mirus šio savaitraščio redaktoriui, žinomam Lietuvos istorikui dr. Adolfui Šapokai, perėmė šio savaitraščio redaktoriaus pareigas. 2010 m., sulaukęs garbaus amžiaus, pasitraukė iš redaktoriaus pareigų  ir tais pačiais metais grįžo į Lietuvą.

2002 m. prelatas Pranas Gaida – Gaidamavičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino  ordino Riterio kryžiumi, 2009 –  ordinu ,,Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi. 

Vilniaus Sąjūdžio taryba
Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius,  J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K. Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: Gedimino pr. 1, Sąjūdis, Vilnius.   Telefonai A. Budriūnas: +370 673 95837,  L. Kerosierius: +370 5 231 8111, P. Rutkauskas: + 370 699 37691, G. Adomaitis + 370 611 30131
el.paštas: vilnius@sajudis.com        www.sajudis.com