Religija

Šv. Mišios už Deimantę

Written by admin · 13 sec read

  Šį sekmadienį, gegužės 19 d. 11 val., Čikagos Marquette Park’o  Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, Šv. Mišių metų bus meldžiamasi ir už Garliavos mergaitę Deimantę Kedytę. Bus prašoma Dievo apvaizdos palaimos ir pagalbos, linkima sveikatos ir

 ištvermės tokiu sunkiu jos gyvenimo laikotarpiu.

Šv. Mišias aukos kunigas Jaunius Kelpšas, kilęs iš Garliavos.

 

Up Next: ŠTURMAS