Tėvynė mūsų

ŠTURMAS

Written by admin · 4 min read

Rezonansinė serijinio žudiko Čikadilos sėkmingai pravesta byla Rusijoje bei grupinė pedofilų byla, kurioje iš 170 įtariamųjų buvo nuteista 120 asmenų – nustebino pasaulį rusų teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojų profesionalumu ir kvalifikacija.

Deja, visai atvirkštinė situaciją konstatavo Lietuvos Respublikos Seimas, apsvarstęs 56 skundus dėl pedofilinės bylos Kaune tyrimo procesinių pažeidimų.

 

O būtent, kad šią bylą, kurioje jau buvo žuvę 2 piliečiai, tame tarpe ir teisėjas, prokurorai tyrė nekvalifikuotai, nekompetingai ir aplaidžiai vilkindami. Po tokio aukščiausios valstybėje institucijos įvertinimo, pedofilijos bylos tyrėjai ir tyrimo organizatoriai turėjo būti ne tik atleisti iš pareigų, bet ir eliminuoti iš teisininkų profesijos, o aplaidžiai vilkinę bylos tyrimą – ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Tačiau šie privalomi procesiniai veiksmai nebuvo atlikti, ko pasekoje žuvusių bylos dalyvių, tiek visuomenės įvardijamų pedofilais, tiek liudininkų skaičius išaugo nuo 2 iki 9 asmenų.

Akivaizdu, kad Lietuvos valdžia negina savo piliečių.

Maža to, tų pačių nekvalifikuotų, nekompetingų ir aplaidžiai vilkinusių prokurorų paruoštos bylos, suprantama, davė teismuose tokius pačius nekvalifikuotus ir nekompetetingus sprendimus.

Visuotinai žinoma, kad neteisėtais būdais teisybė nepasiekiama.

Tuo tarpu visoje Kauno pedofilijos epopėjoje visi teisėsaugos ir teisėtvarkos veiksmai lygiai atvirkštiniai nei diktuoja logika ar procesinis kodeksas.

Vietoj to, kad, pirmiausiai išspręsti pedofilijos bylą, o tik po to mažametės aukos gyvenamąją vietą, procesas vykdomas lygiai atvirkščiai ir auka teismo sprendimu atiduodama įtariamąjai pedofilijos bendrininkei (biologinei motinai) taip neutralizuojant pagrindinę liudininkę ir sėkmingai išteisinant įtariamąjį pedofilą.

Tuo pačiu įsidėmėtina, kad per bylos vilkinimą 4 metus ir toliau aplaidžiai vilkinamos 9 žuvusiųjų  mirties tyrimo faktai, nors Lietuvos pilietinė visuomenė rezoliucijomis ir kitokiomis įvairiomis peticijomis ragino aukščiausias valstybės institucijas teisėtais būdais vykdyti pedofilijos bylos tyrimą, svarstymą bei sprendimą, pasikviečiant į pagalbą užsienio kvalifikuotus specialistus.

Ignoruojant daugiatūkstantinius peticijų rėmėjų parašus, tarp kurių buvo ir Lietuvos valstybės atkūrimo signatarai, Seimo nariai, politikai ir žymūs visuomenės veikėjai, žuvusiųjų priežasčių tyrimas ir šiandien toliau vilkinamas, o visos prokuratūros pajėgos nukreiptos į pedofilijos aukos gynėjų neutralizavimą. Pradedant buvusia aukos gynėja N.Venckiene ir 50-čia Klonio gatvės stebėtojų, traukiamų baudžiamojon atsakomybėn. Konkrečiai, iš N.Venckienės atimant imunitetą, tačiau ignoruojant kelis pareiškimus su prašymu suteikti jai apsaugą. Būtent šis faktas sąlygojo savisaugos veiksmą – ir N.Venckienė, buvusi teisėja ir esama LR Seimo narė yra priversta slėptis.

Teisėjo J.Furmanavičiaus mirtis, saugumo karininko V.Pociūno žūtis, savan0orio J.Abramavičiaus  susprogdinimas bei eilė kitų neištirtų nužudymo atvejų, neleido abejoti susidorojimo su ja galimybe. N.Venbckienė pasirinko vienintelę jai galimybę – gelbėti pačiai save.

Prokuratūrų kabinetuose ir teismų salėse pažeidinėjami tiesos siekimo būdai, įtvirtinti įstatymuose (procesiniuose kodeksuose) visuomenei nematomi, tik iš nelogiškų sprendimų nuspėjami. Tuo tarpu nufotografuotas, nufilmuotas ir per Lietuvos TV ištransliuotas aukos „ėmimo“ šturmas, pašiurpino ne tik šalies gyventojus, bet ir per internetą veiksmą stebėjusią pasaulio visuomenę.

Klonio gatvės šturme dalyvavo 240 specialios paskirties policininkų, cheminėmis medžiagomis elektrošokais, šautuvais ginkluotų bei pilna mundiruote: neperšaunamomis liemenėmis pradedant ir šalmais su skydais baigiant. Teroristų vadą Bin Ladeną ėmė tik 26 elitiniai kariai…

Aukos ramaus miego saugotojai turėjo tik valstybinę vėliavą ir rožančių. Visus juos,  50 – senus ir jaunus, luošus ir ligotus, nepilnamečius ir net nėščias moteris elektrošokais policija paralyžiavo, su chemija neutralizavo, buožėmis ir su užlaužtomis rankomis nutransportavo į policijos nuovadą. Sužalotiems policijoje nebuvo suteikta net būtina medicininė pagalba, ko pasekoje būta ir komos atvejų.

Šiame rašinyje publikuojame kelias dešimtis charakteringiausių šturmo akimirkų, atrinktų iš tūkstančių fotonuotraukose užfiksuotų, kad atsimintumėte TV ekranuose pademonstruotus vaizdus ir sulygintumėte su šiandienine Lietuvos valdžios institucijų skleidžiama atvirkštine dezinformacija ir jos pagrindu suformuotas 15 baudžiamųjų ir 15 administracinių bylų Klonio saugotojams už neva „pasipriešinimą“ ir „trukdymą“ privačiai antstolei vykdyti teismo sprendimą su valstybinės policijos pagalba.

Lietuvos Šviesuoliai, signatarai, Konstitucijos kūrėjai, mokslų daktarai ir ypatingi valstybės pareigūnai, susibūrė į Visuomeninę komisiją, analizavo „šturmo“ eigą ir pasekmes bei priėmė verdiktą: prieš pedofilijos auką, jos globėją teisėją N.Venckienę ir budėjusius piliečius buvo panaudotas smurtas!!!

Visuomeninė komisija konstatavo, kad „šturmo metu buvo pažeisti 10 Konstitucijos straipsnių bei Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 straipsniai ir Lietuvos Civilinio proceso kodekso eilė straipsnių. Maža to, komisija atkreipė dėmesį į tai, kad prievarta buvo įvykdyta valstybės vardu, iš anksto tam pasiruošusių asmenų bei pasiryžusių nuslėpti smurto pėdsakus.

Todėl tokia vertinga turima foto ir filmuota medžiaga, kurios dalį pateikiame šiame leidinyje. Vien pagal tai gali ir turi būti iškeltos baudžiamos bylos smurto organizatoriams ir vykdytojams, o N.Venckienės neliečiamybės klausimas galimas buvo svarstyti tik ištyrus smurtą.

Deja, Lietuvos valstybė nereagavo į kompetetingos komisijos išvadas ir šališkai sprendė kaltinimus N.Venckienei bei tuo pagrindu atėmė neliečiamybę Seimo narei.

Dar kartą konstatuojame atvirkštinį tiesos paieškos proceso vedimą. Šis atvejis rodo, kad valstybė ne tik negina savo piliečių, bet ir kenkia šalies teisinei sistemai.

Prieš pat svarstant Seime klausimą dėl Seimo narės N.Venckienės imuniteto, ta pati Lietuvos Šviesuolių ir Visuomeninė komisija kreipėsi į Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę, kviesdama aukščiausią Lietuvos valdžią išspręsti valstybinius prioritetus, valstybinius įsipareigojimus, kad neiškreipti šalies demokratinės ir humanistinės raidos.

Deja, ir trečią kartą, ir ketvirtą, ir… kartą Lietuvos valdžia laužo Lietuvos Konstituciją, įstatymus, tarptautinius įsipareigojimus, bet ruošiasi panašiai pirmininkauti ES valdymo institucijoms sekantį pusmetį!

Atvirai ir ciniškai pažeidinėdama Konstituciją pedofilijos bylos eigoje, nesiskaitydama su referendume išreikšta Tautos valia prieš AE, ir net neatsiklausdama Tautos dėl skalūnų įsisavinimo, dėl Lietuvių kalbos prioriteti mūsų valdžia pusmetį vadovaus ES?!

Neįtikėtina, kad ES vadovybė nežinotų suminėtų faktų. Antra vertus, ar kartais mes neužšokome nuo vilko (SSSR) ant meškos (ES)?! Logiškai mąstant į ES neturėjo būti priimtos posovietinės valstybės, nepravedusios desovietizacijos. Būtent desovietizacijos, kuri turėjo eliminuoti okupantinius kolaborantus iš valdžios, politikos ir visuomeninio gyvenimo.

O Lietuvoje atvirkščiai – visi sovietiniai liko, tik persikrikštijo, ir toliau naudoja stalininius valdymo metodus: melą, žmonių bauginimą ir smurtą. O vietoj deportacijos sibiruosna – trečdalis piliečių emigravo iš Tėvynės, gelbėdamiesi nuo skurdo ir bado, žmogaus garbės ir orumo pažeminimo bei slapto ir atviro smurto ir diktatūros grėsmės.

Padėtis valdžios struktūrose tik blogėja. Jei, priiminėjant „Šeimos koncepciją“ Seime prieš ją buvo 36 liberalai, kurių už tai sekančiai kadencijai Tauta liberalų nebeišrinko. Tai šiemet, balsuojant už imuniteto atėmimą iš pedofilijos aukos gynėjos – balsavo jau 80 Seimo narių!!!

Konstatuojame, kad kitos lytinės orientacijos mažumos tolerantai Seime šiemet tapo sprendimus lemiančia dauguma. Todėl, sužlugdžius (liberalizavus) moralę galima nepaisyti Tarptautinių konvencijų, galima laužyti šalies Konstituciją, ignoruoti Refendumo rezultatus ir praskolinti Tautos ateitį grupinių interesų poreikiams tenkinti.

Klonio gatvės „šturmas“ atidengė visas Lietuvos teisinės sistemos ir konstitucinės tvarkos konjunktūrines deformacijas, su atvirai išreikšta valstybės simboliams nepagarba ir didžiule grėsme demokratijos raidai šalyje.

Pažangioji visuomenės dalis ir Tauta nesutinka su šeimos, Tautos ir valstybės žlugdymu. Nesutinka ir visomis Konstitucijoje ;leidžiamomis priemonėmis priešinasi. Priešinasi prieš nedesovietizuotus kolaborantus valstybės viduje. Kam turėtume padėkoti už neatliktą desovietizaciją ir jos pasekmes moralei, kultūrai, skurdui ir skolų skolas vaikaičiams? Kam turėtume padėkoti už stalininį smurtą ir Tautos išsivaikščiojimą po pasaulį?

Atsiuntė Algis Bučinskas, Australija