Šalis, kurioje gyvename

Atminties diena – Memorial Day

Written by admin · 22 sec read

http://worriersanonymous.org/Share/Mansions.htm

God Bless America!

  JAV valstybinė Atminties dienos šventė.

 

Švenčiama kiekvienais metais paskutinįjį gegužės mėn. pirmadienį. Vašingtone ir kituose miestuose vyks kariniai paradai, prezidentas padės vainiką Arlingtono kapinėse (nuotr.). Bus prisiminti ir garbingai paminėti tie, kurie žuvo Amerikos kariautuose ir tebekariaujamuose karuose. 

Lankomi ir puošiami kapai gėlėmis, vėliavėlėmis, uždegamos žvakutės, pagerbiami  žuvusieji karuose. 

Atminties  –  Memorial Day pirmą kartą plačiai ir viešai paminėta 1865 m. gegužės 1 d. pasibaigus Pilietiniam karui,  Charleston’e Pietų Carolinoje (South Carolina).