Šalis, kurioje gyvename

Čikagoje aplankyti Lietuvai nusipelniusių asmenų kapai

Written by Redakcija · 23 sec read

Šių metų lapkričio 1 d., minint Visų šventųjų dieną, generalinis konsulas Marijus Gudynas kartu su kitais konsulato darbuotojais aplankė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjų kapus Čikagoje, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutes.

Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse palaidoti tokie iškilūs asmenys kaip Jonas Bildušas, Vincas Šmulkštys, dr. Jonas Valaitis, generolas Povilas Plechavičius, diplomatas Mikas Bagdonas, buvę LR generaliniai konsulai Čikagoje Antanas Kalvaitis ir dr. Petras Daužvardis, garbės generalinė konsulė Juzė Daužvardienė ir kiti.

      Lietuvių tautinėse kapinėse pagerbti Lietuvos diplomatai dr. Jonas Šliūpas, Jonas Budrys, LR Seimo narys Kazys Bobelis ir kiti.

      Generalinio konsulato Čikagoje informacija