Šalis, kurioje gyvename

Čikagoje paminėtos pirmosios Euromaidano metinės (redakcija papildo)

Written by admin · 2 min read

   Šių metų lapkričio 30 d. Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas, garbės konsulas Jonas Prunskis, Amerikos lietuvių tarybos prezidentas Saulius Kurpys kartu su keletu lietuvių bendruomenės atstovų dalyvavo pirmųjų Euromaidano metinių minėjime Čikagoje, kurį surengė Amerikos ukrainiečių bendruomenė.

 Palaikymą Ukrainai savo dalyvavimu bei pasisakymais renginyje taip pat parodė ir JAV politikai, kongreso nariai: Mark Kirk, Mike Quigley, Peter Roskam, laikinai Lenkijos generalinio konsulo Čikagoje pareigas vykdantis Robert Rusecki ir kiti.

Kreipdamasis į susirinkusius, senatorius Mark Kirk sakė: „Amerika yra galybė ne dėl ekonomikos ir ne dėl karinės galios, o todėl, kad ji yra stipriausia kada nors suformuota jėga, kovojanti už žmogaus orumą.“ Politikas patikino mitingo dalyvius, jog JAV palaikymas Ukrainai tik stiprės bei sakė tikįs pergale prieš Putiną.
    Generalinis konsulas Marijus Gudynas (nuotr.) susirinkusiems kalbėjo: „Tikiu laisva ir suvienyta Europa, kurioje yra ir Ukraina. Prieš metus Kijevo centre buvo žudomi žmonės, nes jie tikėjo tais pačiais vieningos Europos idealais ir nesusitaikė su savo išrinkto Prezidento išdavyste. Jie buvo labiau europiečiai, nei kai kurie šiandieniniai ES lyderiai. Lietuva kovoja kartu su Ukraina, ir tai yra viena priežasčių, kodėl galiu su pasididžiavimu stovėti apsisiautęs savo Valstybės vėliava.“
    Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Volodymyr ir Olha bažnyčioje, o vėliau tęsėsi jos prieigose, kur gausiai susirinkusieji prisiminė dieną, kai šimtai studentų buvo brutaliai sumušti už protestą prieš tuometinio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovičiaus atsisakymą pasirašyti Europos Sąjungos integracijos sutartį.
Protestas pareikalavo daugiau nei šimto protestuotojų gyvybių, o vėliau Rusija okupavo dalį Ukrainos teritorijos bei aktyviai remia teroristinę separatistinę veiklą šalies rytuose. Karinė agresija prieš Ukrainą jau pareikalavo tūkstančių gyvybių. Mitingo dalyviai prašė JAV valdžios atstovų ir demokratinio pasaulio lyderių stabdyti Rusijos agresiją, bei teikti paramą ginklais už šalies suverenitetą ir teritorinį vientisumą kovojančiai Ukrainai.

Generalinio konsulato Čikagoje informacija

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Redakcija papildo:

  Praėjusių metų gruodį į Čikagos ,,Ukrainiečių kaimelį” (Ukrainian Village Chicago), kuriame tankiausiai gyvena išeiviai iš Ukrainos, rinkomės į ,,EuroMaidanui” skirtą mitingą. Aikštė prie ukrainiečių kultūros centro buvo pilnutėlė – susirinko apie pusę tūkstančio ukrainiečių ir juos palaikančiųjų iš Gruzijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Lietuvosir kt. bendruomenių, gyvuojančių Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Lietuviams atstovavome tik trys: adv. Saulius Kuprys (nuotr.: viduryje), Šaulių sąjungos išeivijoje narys ErnestasLukoševičius ir biciulyste.com vyr. redatorė Ligija Tautkuvienė.

Į pirmąsias ,,EuroMaidano” metines-mitingą, kvietė ukrainiečių bendruomenė atstovai, prašydami atsinešti ir savo tautines vėliavas, kitą tautinę atributiką. Šiais metais, deja, susirinko perpus mažiau žmonių. Keistokas jausmas – nejau ukrainiečiams neberūpi Ukrainos likimas? Mitingo dalyvių tarpe buvau  viena su mūsų trispalve. Pakyloje buvo dar trys lietuviai, kurie paminėti LR konsulato informacijoje.

Kalba JAV Kongreso narys, respublikonas Mark Kirk

 

Mitinge kalbėjo ne tik konsulai, bet ir kunigai,  jaunuoliai, pabuvoje Donecke, Luhanske. Jaunas vaikinukas, po sužeidimo rytinėje Ukrainos dalyje (pataikyta tiesiai i dešinę akį), atvyko į JAV gydymui. Jo nuoširdi kalba buvo skirtas JAV Prezidentui –  kvietimas pagalbos  sunkiu laikotarpiu.

Čikagoje ir apylinkėse gyvena daug ukrainiečių. Vien per  įvairius balsavimus, rinkimus dalyvauja 50 tūkst. rinkimų teisę turinčių JAV piliečių – ukrainiečių. Šie žmonės jau surinko ir pasiuntė per šimtą tūkstančių dolerių, šiltų rūbų, pirštinių, kepurių, batų, apsiaustų į Ukrainą. Ir toliau renkama rinkliava, nes pagalbos reikia daugeliui Ukrainos žmonių, o ypač tiems, kurie, gindami Tėvynę, šąla apkasuose.

Mitingo pradžiai ir pabaigai ukrainiečių choras, maloniai suderintais balsais, pagiedojo JAV ir Ukrainos himnus, keleta dainų patriotine tematika.