Šalis, kurioje gyvename

Čikagos miesto meras ir Taryba liepą paskelbė Dariaus-Girėno mėnesiu Čikagoje

Written by admin · 51 sec read

LR Generaliniam konsulatui Čikagoje glaudžiai bendradarbiaujant su miesto meru Rahm Emanuel ir Tarybos narėmis Lona Lane bei Toni Foulkes, priimtas sprendimas 2013 m. liepą paskelbti Dariaus ir Girėno mėnesiu Čikagoje. Miesto tarybos rezoliucijoje skelbiama: „mes, Čikagos miesto meras ir Tarybos nariai /…/ 2013 m. liepą skelbiame Dariaus-Girėno mėnesiu Čikagoje ir raginame visus Čikagos gyventojus deramai atminti ir semtis įkvėpimo iš drąsiųjų lakūnų žygdarbio“.

Steponas Darius ir Stasys Girėnas – aviacijos pionieriai, gyvenę Čikagos Bridgeport ir Marquette Park rajonuose. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad nepaisant tragiškos skrydžio pabaigos, Dariaus ir Girėno darbai bei drąsa įkvėpė ištisas kartas žmonių Čikagoje ir pasaulyje siekti žinių bei peržengti naujas, dar neatrastas mokslo ribas.

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-metis Čikagoje minimas visus 2013 metus. Bendradarbiaujant LR Generaliniam konsulatui Čikagoje, Kauno Vytauto Didžiojo karo ir Čikagos Balzeko lietuvių kultūros muziejams parengta paroda, kuri bus eksponuojama tarptautiniuose Čikagos O‘Hare ir Midway oro uostuose. Miesto šiaurėje esančiame Palwaukee oro uoste, kuriame buvo įsigyta Lituanica, vietos bendruomenės pastangomis numatoma atidengti memorialinę lentą. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje pristatoma S. Dariui ir S. Girėnui skirta ekspozicija, surengtas konkursas lituanistinių mokyklų moksleiviams. Minėjimai taip pat vyks „Lituanicos“ parke, Indianos valstijoje, bei prie Čikagoje esančio lakūnams skirto paminklo, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios.