Šalis, kurioje gyvename

Dariui ir Girėnui atminti – paminklas Lituanikos parke (Lituanica Park), Indianoje

Written by Redakcija · 1 min read

Indian Dariui Giren akmNedideliame Indianos valstijos miestelyje Beverly Shores, 1968 m. Amerikos lietuvių klubas įsteigė Lituanica Park’ą. Čia, 1971m., Lietuvos lakūnų-didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno istorinio skrydžio per Atlantą garbei, nedidelio tvenkinio viduryje, buvo pastatytas modernus skulptoriaus J. Barkio sukurtas paminklas ,,Nulūžę sparnai”.Indiana Lituanica Park akmuoBeverly Shores lietuvių klubas, nors ir nėra gausus, bet kasmet mini, didžiuojasi Lietuvos didvyrių – lakūnų  žygdarbiu.

   Liepos 15-tąją aplankiau Lituanica Park‘ą. Nors ir karšta, negausi lietumi vasara, visai maloniai nuteikia, kad šalia paminklinio akmens pasodintos gėlės žydi. Pasidžiaugiau – Darius ir Girėnas neužmiršti – lietuviai rūpinasi, prižiūri.

Paminkliniuose akmenyse iškalta informacija lietuvių, anglų kalba apie Skrydį per Atlantą.

Plačiais savo sielos sparnais Darius ir Girėnas skrido į Lietuvą, kad amžiams rodytų  meilę motinai Tėvynei Lietuvai. Lakūnai, gal nujausdami, kad gali žūti, paliko mums testamentą, kurio tekstas ir šiandien svarbus, aktualus:

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabumais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus – pastos mums kelią į Jauną Lietuvą ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, – tada Tu, Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didį Teismą.
LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.
LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!

Nors menku darbeliu – gėlių palaistymu prisidėjau prie savanorių, prižiūrinčių, saugojančių didvyrių atminimą. Palikau eglutę…

Aplink paminklą tvenkinyje žydi vandens lelijos. Susigraudinau. Mūsų didvyriai ne vieniši – jie gyvi, kol nors vienas lietuvis juos prisimins.

Norintiems aplankyti Lituanica parką:

154 E Ripplewater Ave

Michigan City, IN.

Kai kur vietoje „Ave“ rašo „Drive“ (kelias nurodytas pagal GPS).

dr.Jonas Ramanauskas