Šalis, kurioje gyvename

Denveryje, Kolorado valstijoje, bus teikiamos konsulinės paslaugos

Written by admin · 1 min read

2015 m. balandžio 25-26 dienomis Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje, bendradarbiaudamas su Kolorado lietuvių bendruomenės Valdyba, rengia konsulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Denverį, Kolorado valstiją.

Konsulinės paslaugos bus teikiamos šeštadienį, 2015 m. balandžio 25 d., nuo 9 val. iki 17 val. ir sekmadienį, balandžio 26 d. nuo 9 val. iki 14 val. adresu 4189 W 97th Ct., Westminster, CO 80031.

 

Konsulinės misijos metu bus priimami prašymai dėl pasų keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civilinės būklės aktų (vaikų gimimo, santuokos, ištuokos) įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinės registracijos. Taip pat Lietuvos Respublikos piliečiams bus atliekami notariniai veiksmai.
Užsiregistruoti konsulinių paslaugų gavimui ir dėl išsamesnės informacijos prašome rašyti į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje el. paštu kons.cikaga@urm.lt arba skambinti tel. (312) 397 0382. Išankstinė registracija būtina.
Detalią informaciją apie konsulines paslaugas, dokumentų sąrašus ir išsamią informaciją, kurią būtina žinoti kreipiantis dėl konsulinių paslaugų, rasite Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje internetinėje svetainėje http://urm.lt/cikaga

Consular services will be provided in Denver, Colorado

The Consulate General of the Republic of Lithuania in Chicago in cooperation with the Lithuanian Community in Colorado is launching the consular mission to Colorado State, Denver, on April 25-26, 2015.
Consular services will be provided on Saturday, April 25th from 9 am to 5 pm and on Sunday, April 26th from 9 am to 2 pm at the address 4189 W 97th Ct., Westminster, CO 80031.
During the consular mission it will be possible to submit the applications for passport renewal and issuance, emergency travel documents, forms for registering the civil acts (child birth, marriage, divorce) in Lithuania, declarations of the place of residence, applications on Lithuanian citizenship and consular registration. Notarial acts will be provided for the Lithuanian citizens only.
Persons interested in receiving the consular services have to register in advance at the Consulate General of Lithuania in Chicago by e-mail kons.cikaga@urm.lt or phone (312) 397 0382.
     Information on consular services and required documentation is available on the website of the Lithuanian Consulate General in Chicago http://urm.lt/cikaga/en/

Generalinio konsulato Čikagoje informacija