Šalis, kurioje gyvename

Eglė Laužonytė. Kovo 11-ąją Senatoriui Dick Durbin įteiktas apdovanojimas

Written by Redakcija · 2 min read

durb konsul 4  Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje kartu su YIVO Institutu Žydų Studijoms (YIVO Institute for Jewish Research) simbolinę, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, surengė pagerbimo vakarą ir apdovanojimų ceremoniją lietuvių kilmės Senatoriui Dick Durbin.durb aodov paroda „Lietuvio bibliografo Antano Ulpio per visą sovietinę okupaciją išsaugoti YIVO dokumentai yra nepaprastai svarbūs Lietuvai, mūsų šalies ir tarptautinėms žydų organizacijoms. Jau pirmą kartą lankydamasis Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo, Senatorius Durbin suprato, kaip svarbu, kad atkurtos Lietuvos Vyriausybė ir YIVO institutas Niujorke bendradarbiautų, kad išsaugotos vertybės būtų eksponuojamos, o mokslininkai ir studentai galėtų jas studijuoti“, – svečiams sakė M.Bekešius.

Senatoriui buvo įteiktas „YIVO‘s Founders Award“ už jo indėlį dirbant su Lietuvos vyriausybe ir YIVO institutu, kurie bendradarbiaudami restauravo ir suskaitmenino šimtus tūkstančių svarbių istorinių dokumentų apie žydų kultūrą ir gyvenimą buvusiose LDK teritorijose. Generalinis konsulas pasidžiaugė, kad daugiau nei prieš 20 metų prasidėjęs bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir YIVO instituto tęsiasi, o sekmadienį vykęs renginys yra puikus to pavyzdys.

durbin apdovanoj sale  Pagerbti Senatoriaus Durbin indėlio susirinko svarbūs žydų ir lietuvių bendruomenės atstovai, tarp kurių buvo JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis, Lietuvių Fondo prezidentas Marius Kasniūnas, ilgametis aktyvus lietuvių bendruomenės narys ir Senatorių Durbin pirmą kartą į Lietuvą lydėjęs advokatas Rimas Domanskis, taip pat Pasaulio lietuvių centro direktorius Artūras Žilys, garbės konsulas dr. Jonas Prunskis ir ilgametis Senatoriaus draugas, garbės konsulas Stanley Balzekas. Taip pat, renginyje dalyvavo aukšti ir nusipelnę žydų bendruomenės nariai, kaip litvakas Leo Melamed – Kaune holokausto metu rezidavusio Japonijos ambasadoriaus Chiune Sugihara išgelbėtas, o vėliau tapęs Čikagos akcijų biržos įkūrėju.

            Dick Durbin, atsiimdamas apdovanojimą prisiminė pirmuosius vizitus Lietuvoje, susitikimus su tuometiniu prezidentu Algirdu Brazausku bei vėliau prezidentu tapusiu čikagiškiu Valdu Adamkumi, dėkojo visiems, prisidėjusiems prie šio projekto bei džiaugėsi matydamas susirinkusius draugus:

            „Man nepaprastai džiugu viename kambaryje matyti du savo didvyrius: Stanley Balzekas ir Leo Melamed, žmones, kurie manimi tikėjo ir man padėjo pačioje mano politinės karjeros pradžioje“, – sakė D. Durbin.

            Renginio metu taip pat buvo pristatyta paroda „Vienas amžius iš septynių.Lietuva.Lite.Lita“, pasakojanti apie Lietuvos žydų gyvenimą nuo XV amžiaus. Dar lapkričio mėnesį į Čikagą atkeliavusi kilnojamoji paroda buvo demonstruota Čikagos kultūros centre bei kitose miesto ir Čikagos priemiesčių sinagogose. Prieš atkeliaujant į Čikagą, ekspocizija spalio mėn. buvo pirmą kartą iškilmingai pristatyta Lietuvos Respublikos Seime. Vėliau ši paroda keliaus į Vašingtoną bei Niujorką.

            Generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius kreipdamasis į susirinkusiuosius pasveikino visus su Nepriklausomybės atkūrimo diena, o tuo pačiu priminė, kad šiais metais švenčiame Valstybės atkūrimo Šimtmetį.

A. Ulpis nuo nacių ir sovietų išgelbėtus dokumentus, rizikuodamas savo gyvybe, daugelį metų slėpė buvusioje Šv. Jurgio bažnyčioje Vilniuje ir tik po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo dokumentai vėl išvydo dienos šviesą. Šiuo metu, Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos nacionaliniai archyvai, kartu su YIVO institutu vykdo dokumentų skaitmenizacijos projektą, kurio dėka, viename portale bus sujungti dokumentai esantys Niujorke ir Vilniuje. Projektas truks keletą metų, o jo vertė sieks apie 6 mln. JAV dolerių.

YIVO institutas buvo įkurtas Vilniuje 1925 metais, bet prasidėjus II-ajam pasauliniam karui – sunaikintas. Dalis jo neįkainojamų vertybių buvo pagrobta nacių ir išgelbėta JAV kariuomenės Frankfurte, kita dalis, buvo slepiama Vilniuje Šv. Jurgio bažnyčioje.

Generalinio konsulato Čikagoje pranešimas spaudai