Šalis, kurioje gyvename

G-8 susitikimas iškeliamas iš Čikagos

Written by admin · 36 sec read

Kovo 5  d. 12 v. p.p., Baltieji rūmai pranešė, kad  Čikagoje gegužės 18-19d. numatytą surengti  G8 – pasaulio didžiųjų šalių vadovų susitikimą (G-8 Summit), dėl nestabilios situacijos Sirijoje, pablogėjusių Izraelio ir Irano santykių,  delegatų saugumo užtikrinimui, susitikimas perkeliamas į Camp David, Maryland’o valstijoje.

Camp David – JAV Prezidento rezidencija svečiams, pilnai saugoma karinių pajėgų, įsikūrusi apie 62 mylias  į šiaurės vakarus nuo Vašingtono. Kaip teigė Čikagos DePaul universiteto prof. dr. Thomas Mockaitis, kai po vienu stogu susirinks stambiausių pasaulio šalių vadovai, Camp David’e bus žymiai saugiau, mažiau rizikos. 
Tą patį gegužės savaitgalį (20-21dienomis), numatytas NATO narių susitikimas vyks McCormick rūmuose, Čikagoje. Dalyvaus atstovai iš 30 valstybių.
***                
Per JAV  Vidurio Vakarų ir Pietinę pusę (įskaitoka 10 valst.) praėjusį savaitgalį praūžė maždaug 100 tornado (toks gamtos reiškinys Lietuvoje buvo įvardintas ,,smerču”). Žuvusiųjų skaičius siekia 80. 5-iose  Vidurio vakarų valstijose žuvo 39 gyventojai. Tūkstančiai liko be pastogės, elektros energijos. Stichinę nelaimę pablogino iškritęs sniegas.