Šalis, kurioje gyvename

Įteiktos Čikagos konsulinio korpuso stipendijos

Written by admin · 23 sec read

LR Generalinis konsulatas informuoja, kad šių metų lapkričio 17 d. buvo įteiktos Čikagos konsulinio korpuso stipendijos (Chicago Consular Corps – CCC).

CCC stipendijos kasmet skiriamos Ilinojaus universitete Čikagoje studijuojančiam perspektyviam jaunimui. Šiais metais paraiškas stipendijoms gauti pateikė virš šimto pretendentų. Tarp dešimties CCC paramą gavusių studentų yra ir lietuvė – Slavų kalbų ir literatūros doktorantė Aurelija Tamošiūnaitė.

LR Generalinis konsulatas Čikagoje nuoširdžiai sveikina Aureliją ir džiaugiasi, kad jos akademiniai pasiekimai buvo įvertinti skiriant CCC stipendiją.

Nuotraukoje (iš kairės): LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, CCC stipendiją gavusi Aurelija Tamošiūnaitė bei Čikagos konsulinio korpuso dekanė Patricia Maza-Pittsford, El Salvadoro generalinė konsulė.