Šalis, kurioje gyvename

JAV Kongrese pristatyta paroda apie pirmuosius lietuvius Teksase

Written by admin · 1 min read

Lietuvos ambasada Vašingtone kartu su JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros taryba spalio 12 d. JAV Kongrese pristatė fotografijų parodą ,,Pirmieji lietuviai Teksase”. Parodos pristatyme dalyvavęs JAV Kongreso narys nuo Teksaso valstijos Ted Poe pažymėjo, kad paroda atskleidžia unikalų, jau antrą šimtmetį besitesiantį Teksaso ir Lietuvos ryšį, o Lietuvos ambasados JAV ambasadoriaus pavaduotojas Simonas Šatūnas

supažindino renginio dalyvius su naujausias Lietuvos bendradarbiavimo su JAV Teksaso valstija pavyzdžiais, ypač energetikos ir mokslo srityse. Apie šių dienų Teksaso valstijos lietuvių bendruomenės veiklą papasakojo Lietuvos garbės konsulas Hiustone William Altman.

Paroda „Pirmieji lietuviai Teksase“ pristatoma iki šiol mažai žinoma tema, pasakojanti apie tai, kad pirmoji lietuvių emigracija į Ameriką (Teksasą) kilo būtent iš Mažosios Lietuvos dar 1852 metais. Kaip pristatymo metu pasakojo JAV LB Kultūros tarybos specialų projektų kuratorė Dalė Lukienė, šia tema domėtis ir kalbėti pirmoji pradėjo Teksase gyvenanti išeivių iš Mažosios Lietuvos palikuonė Patsy Hand (protėviai – Lundčinai (Lundschen). Vienos šeimos istorijos tyrimai peraugo į kitų Teksaso lietuviškų šeimų protėvių paieškas. Pasak D. Lukienės, vėliau 2002 ir 2003 metais į šiuos istorinius, socialinės antropologijos tyrimus įsijungė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkas dr. Vytis Čiubrinskas. Iš 2004 metais LTV operatoriaus Juozo Mažonio nufilmuotos medžiagos buvo 2009 m. paruoštas 30 min. filmas. Po kelių metų susidomėjo grupė bostoniečių, ir su mažlietuvio Jono Limanto skatinimu, 2008 metais, nuvyko į Yorktown susitikti su Patsy Hand ir kitais Teksaso palikuoniais. Bostoniškiai ekspedicijos nariai Reda Veitaitė, Jonas Limantas, Romas Šležas, Liuda Žiaugra, ir dr. Milda Richardson visą archyvinę medžiagą nukopijaujavo ir nufotografavo ir Jonas Limantas ją asmeniskai pristatė į Mažosios Lietuvos Istorijos muziejų. Iš šios dokumentinės medžiagos muziejaus kuratorė Zita Geniene, paruošė šią parodą, kurią Klaipėdoje atidarė 2009 m Pagal susitarimą su Mažosios Lietuvos Istorijos muziejaus direktoriu dr. Jonu Geniu, paroda buvo asiųsta LB Kultūros tarybai ją eksponuoti JAV.

Parodos pristatyme dalyvavo JAV Kongreso darbuotojai, Vašingtono lietuviai, diplomatinio korpuso atstovai. Svečiai buvo vaišinami lietuvišku šakočiu.

JAV Kongreso nariui T. Poe buvo įteiktas albumas L,ietuvių kultūrinis paveldas Amerikoje”. Jį įteikė albumo atsakingasis direktorius Algis Lukas.

Po Vašingtono, paroda „Pirmieji lietuviai Teksase“ keliaus į kai kuriuos kitus JAV miestus, kol pasieks galutinę stotelę – Teksaso kultūrų institutą San Antonio.

Mr. Rolandas KACINSKAS
Minister, Embassy of LithuaniaP
ph.: (202) 234-5860 ext 118
Fax: (202) 328-0466