Šalis, kurioje gyvename

JAV Kongrese užregistruota rezoliucija dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo „Juodojo kaspino diena“

Written by admin · 36 sec read

Minint Pavergtų tautų savaitę, JAV Kongrese užregistruota rezoliucija dėl rugpjūčio 23 d. paskelbimo „Juodojo kaspino diena“  
Vašingtone liepos 17 dieną surengtame JAV Komunizmo aukų fondo ir jį remiančių šalių bei etninių bendruomenių susitikime akcentuota būtinybė didinti pastangas atkreipiant tarptautinės bendruomenės dėmesį į komunizmo nusikaltimų žmonijai padarinius.

Susitikimas surengtas pažymint Pavergtų tautų savaitę, kuri JAV nuo 1953 m. minima trečiąją liepos savaitę.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis sakė, kad Pavergtų tautų savaitė Šaltojo karo metais padėjo paskleisti Baltijos tautų vardą plačiajame pasaulyje.

Ambasadorius paragino įvairioms nuo totalitarinių rėžimų nukentėjusioms tautoms dirbti išvien, siekiant, kad nukentėjusių žmonių išgyvenimai ir istorijos atsirastų amerikiečių ir kitų tautų mokyklų vadovėliuose.

Pasak Ž.Pavilionio, prie istorinės atminties išsaugojimo prisidėtų ir tai, jei JAV Kongresas priimtų Juodojo kaspino rezoliuciją, pagerbiančią totalitarinių režimų represijų aukas.

JAV Kongreso Atstovų rūmuose tokio pobūdžio rezoliucija inicijuota 2013 liepos 16 d. (Rezoliucijos projekto Nr. H.Res.302)