Šalis, kurioje gyvename

JAV LB Tarybos Rinkimai – Rinkimai 2021

Written by Redakcija · 2 min read

 Balsuok

Jau septintą dešimtmetį skaičiuojanti JAV Lietuvių
Bendruomenė yra vienintelė organizacija, vienijanti visus Amerikoje gyvenančius lietuvius ir jų šeimų narius. JAV LB veikla yra be galo įvairi: remia lituanistines mokyklas, organizuoja kultūrinius renginius, dainų ir šokių šventes, sporto turnyrus, mokslo simpoziumus, atstovauja Amerikos lietuviams Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje.Taryba yra svarbiausias JAV LB padalinys,
nustatantis organizacijos veiklos kryptį bei būdus. Todėl šie rinkimai yra
ypatingai svarbūs JAV gyvenantiems lietuviams ir juose išrinktų kandidatų
sprendimai darys įtaką visoms Amerikos lietuvių bendruomenėms. Labai svarbu
kiekvienam iš mūsų aktyviai dalyvauti rinkimuose ir atsakingai išrinkti
kandidatus, kurie vadovaus šiai organizacijai ateinančius trejus metus.

JAV LB
Tarybos rinkimuose balsuoti gali visi JAV LB nariai. Balsuoti galima trimis
būdais:

  • internetu
  • paštu
  • rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Balsavimas internetu, paštu ar asmeniškai vyks 2021 m.
nuo gegužės 1 d. iki 15 d. 

Balsavimas internetu Balsavimas internetu yra paprasčiausias ir efektyviausias būdas dalyvauti JAV LB Tarybos rinkimuose. Skatiname visus, sulaukusius 18-os metų, balsuoti internetu ir, tik tam nesant galimybei, rinktis kitą balsavimo būdą.

Norintys balsuoti internetu privalo iki balandžio 15 d. užsiregistruoti,
užpildydami šią formą.

Registracijoje
privaloma pateikti šią informaciją:

  • vardą ir pavardę
  • gyvenamąją vietą
  • el. pašto adresą
  • apylinkę, kuriai priklauso (jei apylinkei nepriklauso –
    nurodyti apygardą)

Pasibaigus registracijai balsavimui internetu, Krašto
Rinkimų komisija pateiks užsiregistravusiųjų sąrašus apygardų ir apylinkių
rinkimų komisijoms, kurios užtikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų paštu ir/ar asmeniškai.

Balsuoti internetu bus galima bet kuriuo metu nuo 2021
m. gegužės 1 iki 15 dienos. Užsiregistravusieji balsuoti internetu gegužės 1 d. gaus elektroninį 
laišką su nuoroda balsavimui.

Balsavimas paštu

Tie, kurie galimybės balsuoti internetu neturi, gali
balsuoti paštu. Norint balsuoti paštu, reikia pateikti savo gyvenamosios vietos
adresą, kuriuo būtų siunčiama balsuotojo kortelė. Adresą reikia pateikti
asmeniškai arba paštu iki balandžio 15 d. apylinkės rinkimų komisijai (jei
apylinkės komisijos nėra – apygardos komisijai), kuriai balsuotoja(s)
priklauso. Jei adresą siunčiate paštu, prašome jį siųsti jūsų apygardos ar
apylinkės komisijai – adresus rasite rinkimų komisijų skiltyje.

Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apygardoje,
kuriai balsuotoja(s) priklauso. Norintys balsuoti paštu, tačiau šiuo metu
apylinkei nepriklausantys, asmenys, atsiuntę savo adresą, bus automatiškai
įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.

Iki gegužės mėn. 1 d., užsiregistravę balsavimui paštu gaus balsuotojo
kortelę ir informaciją, kaip reikia ją užpildyti bei grąžinti rinkimų
komisijai.

Balsuojant paštu, privaloma balsuotojo kortelę išsiųsti
apylinkės ar apygardos rinkimų komisijai ne vėliau kaip 2021 m. gegužės 15
d. (balsavimas laikomas teisėtu, jei pašto antspaudo data yra ne vėlesnė

kaip gegužės 15 d.).

Balsavimas rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai)

Neturint galimybės balsuoti internetu ar paštu, galima
balsuoti asmeniškai rinkiminėje apylinkėje. Asmenys, kurie apylinkei
nepriklauso ar jų gyvenamojoje teritorijoje apylinkės nėra, asmeniškai balsuoti negali.

Balsuoti asmeniškai apylinkėje gali tik tai apylinkei
priklausantys JAV LB nariai. Todėl prieš balsuojant privaloma deklaruoti
narystę apylinkėje. Skatiname tai padaryti iš anksto, susisiekiant su apylinkės rinkimų komisija. Jei galimybės iš anksto deklaruoti narystę apylinkėje nėra, tą galima padaryti ir rinkimų dieną.

Rinkimai apylinkėse vyks apylinkės rinkimų komisijos
nustatytomis dienomis gegužės  mėn. 1-15 d. Norint
sužinoti, kada tam tikroje apylinkėje bus vykdomi rinkimai, balsuotojai turėtų
kreiptis į tos apylinkės rinkimų komisiją. Dėl COVID-19 pandemijos ne visos rinkiminės apylinkės turės galimybę vykdyti asmeninį balsavimą. Todėl raginame visus registruotis internetiniam  balsavimui.

Kandidatų sąrašas

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie pateikė
kandidatūrą balsuotojo apygardoje. Kandidatų sąrašą ir aprašymus galite rasti
rinkimų svetainės kandidatų sąrašo puslapyje.

Už kiek kandidatų balsuoti

Rinkimuose galima balsuoti už vieną ar daugiau kandidatų.
Krašto Rinkimų komisija iš anksto nustatys ir apygardų bei apylinkių rinkimų
komisijoms praneš, už kiek kandidatų galima balsuoti toje apygardoje (ar
rinkiminiame rajone). Balsuoti galima už nurodytą kandidatų skaičių ar už
mažiau kandidatų. Balsavimo biuleteniai, kuriuose balsuojama už daugiau
kandidatų nei leistina, bus laikomi negaliojančiais.