Šalis, kurioje gyvename

Lietuvių kilmės JAV karių dėmesiui

Written by admin · 33 sec read

The Lithuanians, who fought worthily in the armies of other countries
Persiunčiu LR Kariuomenės vado gen. A. Pociaus kreipimąsi į tautiečius, prašant suteikti medžiagos, žinių ar kitokių nuorodų apie lietuvių kilmės karius, tarnavusius įvairiose pasaulio kariuomenėse ir gavusių tų šalių apdovanojimų, pasižymėjusių ir pan.

Hello there,

 

Attached please find a request from Lieutenant General Arvydas Pocius, Chief of Defense of Lithuania, to help to gather information about Lithuanians by birth or by origin that fought and distinguished themselves in the military forces of other countries and were rewarded signs of recognition since year of 1795 until nowadays.

Best,

http://www.urm.lt/umr/m/m_images/wfiles/i4T8PF9XC.jpg   

Rolandas Kačinskas  

Minister (Congressional and Public Affairs)

Embassy of the Republic of Lithuania

2622 16th street N.W.

Washington, D.C. 20009

Phone: (+1) 202-234- 5860 ext.  118

Fax: (+1) 202-328-0466