Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos atstovai dalyvavo Taikos dienos minėjime Čikagoje

Written by admin · 34 sec read

  Rugsėjo 18 d. generalinio konsulato Čikagoje atstovai tradiciškai dalyvavo kasmetinėje Taikos dienos šventėje Daley Center Plaza aikštėje.     

 

Renginio metu kalbėjo miesto ir valstijos pareigūnai bei visuomeninių organizacijų atstovai, į sceną buvo pakviesti Čikagoje reziduojančių konsulinių atstovybių vadovai, tarp jų ir Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas, koncertavo meno atlikėjai. Šventę apvainikavo tradicinė vėliavų ceremonija, kurios metu aikštėje skambėjo taikos linkėjimai kiekvienai iš 193 Jungtinių Tautų narių ir visam pasauliui. Lietuvišku tautiniu kostiumu pasipuošusiai konsulato darbuotojai Eglei Laužonytei  iškėlus lietuvišką vėliavą, aikštėje nuskambėjo linkėjimas Lietuvai: „Peace in Lithuania!“.
        
Nuotraukose 37-osios kasmetinės Taikos dienos Čikagoje akimirkos (fot. A. Vertelkaitė):

  1.  Vis daugiau šalių vėliavas neša tautiniais kostiumais vilkėdami jų atstovai.
  2. Lietuvos atstovai Marijus Gudynas ir Eglė Laužonytė su Lenkijos atstovėmis