Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Garbės konsulų Šiaurės Amerikoje suvažiavime aptarti lietuvių kultūros sklaidos ir paveldo išsaugojimo klausimai

Written by admin · 1 min read


Lietuvių kultūros sklaidos ir kultūros paveldo Šiaurės Amerikoje išsaugojimo reikalai aptarti šiame žemyne dirbančių Lietuvos garbės konsulų suvažiavime balandžio 13-15 dienomis Čikagoje. Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio teigimu, tokius klausimus suvažiavimui pasirinkti paskatino artėjantis Lietuvos pirmininkavimas Europos

Sąjungos Tarybai, suteiksiantis Lietuvai naujas kultūros pristatymo užsienyje galimybes, ir nykstantis lietuvių kultūros paveldas: uždaromos lietuvių bažnyčios, nyksta meno ir istorinės vertybės, retėja savanoriškai vertybes renkančių ir prižiūrinčių žmonių gretos.

Suvažiavime pranešimą skaitęs Lietuvos kultūros ministras Arūnas Gelūnas sakė, kad dėl sunkios finansinės padėties sumažėjęs finansavimas kultūros politikai užsienyje nereiškia, kad šalis turi atsisakyti savo kultūros politikos ambicijų.

Ministras teigė, kad mato spragą ir nišą Lietuvos kultūros politikai Šiaurės Amerikoje. Anot jo, tinkamą Lietuvos dėmesį reikia skirti lietuvių kultūros paveldui saugoti ir šiuolaikiniam Lietuvos menui pristatyti.

Pasak A.Gelūno, šią spragą užpildyti turėtų padėti neseniai darbą ambasadoje Vašingtone  pradėjęs Lietuvos kultūros atašė JAV.

Užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius pabrėžė kultūros ir diplomatijos svarbą.

„Diplomatai ne tik padeda pristatyti Lietuvos kultūrą pasauliui, bet ir vaidina svarbų vaidmenį atrandant mūsų šalies daugiakultūriškumą bei susigrąžinant po pasaulį išbarstytą kultūros paveldą“, – sakė E.Ignatavičius.

Bendras Šiaurės Amerikoje dirbančių garbės konsulų susitikimas rengiamas pirmą kartą. Jame dalyvavo Lietuvos diplomatinių atstovybių Šiaurės Amerikoje vadovai, aukšti svečiai iš Lietuvos, 17 garbės konsulų iš JAV, Kanados ir Meksikos, JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių atstovai – Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Lasys, vicepirmininkė Rūta Kličius, JAV lietuvių bendruomenės Lietuvių kultūros tarybos pirmininkė Aldona Page ir vicepirmininkė Dalia Jakienė, JAV lietuvių bendruomenės Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkas Algis Lukas.

Pasak Lietuvos ambasadorės Kanadoje Gintės Damušytės, toks susitikimas padės efektyviau naudoti ribotus išteklius kultūros sklaidai regione, geriau koordinuoti kultūros programas ir projektus. „Niekas kitas taip neapjungia lietuvių bendram darbui kaip kultūra ir jos paveldas“, – sakė G.Damušytė.
Susitikimo metu sutarta bendromis pastangomis 2013 metų lapkritį Filadelfijoje surengti Lietuvos dienas, kurių metų būtų pristatyta šalies kultūra, turizmo ir verslo galimybės.
Tai pat sutarta, kad garbės konsulai atliks jų jurisdikcijoje esančių Lietuvai reikšmingų kultūros paveldo JAV ir Kanadoje objektų būklės įvertinimą.
Susitikime taip pat tartasi kaip geriau pasirengti rudenį JAV surengti planuojamam Pasaulio lietuvių ekonomikos forumui. 
 
Mr. Rolandas KACINSKAS
Minister, Embassy of Lithuania
Ph.: (202) 234-5860 ext 118
Fax: (202) 328-0466