Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos generalinis konsulatas atstovaus Šveicarijai Čikagoje

Written by admin · 1 min read

Nuo 2014 metų rugsėjo 1 dienos Lietuva pradėjo atstovauti Šveicarijai išduodant Šengeno vizas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje.
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Šveicarijos Konfederacijos užsienio reikalų federalinio departamento susitarimas dėl abipusio atstovavimo numato, kad Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje atstovaus Šveicariją išduodant trumpalaikes Šengeno vizas turizmo, verslo ir šeimos/draugų lankymo tikslais.

Pareiškėjai gyvenantys Ilinojaus, Indianos, Ajovos, Kanzaso, Mičigano, Minesotos, Misūrio, Nebraskos, Šiaurės Dakotos, Ohajo, Pietų Dakotos ir Viskonsino valstijose dėl Šengeno vizų kreipiasi į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje. Pareiškėjai gyvenantys kitose valstijose ar ketinantys vykti į Šveicariją kitais tikslais dėl Šengeno vizų turi kreiptis į Šveicarijos ambasadą Vašingtone ar Šveicarijos generalinį konsulatą Niujorke.
Panašius susitarimus Lietuva taip pat yra pasirašiusi su Austrija, Belgija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Latvija, Norvegija, Nyderlandais, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija ir Vokietija, kurios atstovauja Lietuvą arba Lietuva atstovauja jas išduodant vizas tam tikruose pasaulio regionuose.

-.-.-.-.-.-.-.-
Lithuanian Consulate General will represent Switzerland in Chicago
Lithuania will represent Switzerland as of September 1, 2014, for the purpose of examining applications and issuing Schengen visas.
 Following the bilateral agreement between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania and the Federal Department of Foreign Affairs of the Swiss Confederation the Consulate General of Lithuania in Chicago will represent Switzerland in issuing visas for short stays in the Schengen area for tourism, business and visits purposes. Visa applicants originating from the consular district of Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota and Wisconsin should apply for the Schengen visa at the Consulate General of Lithuania in Chicago. Applicants originating from other consular districts and applying for other categories of Schengen visas should submit their applications to the Embassy of Switzerland in Washington or the Consulate General of Switzerland in New York.
Lithuania already has such agreements in regards of representation with Austria, Belgium, Denmark, Estonia, Greece, Spain, Latvia, Norway, Netherlands, France, Slovakia, Slovenia, Sweden, Hungary and Germany.