Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečio šventėje Čikagoje pasirodys ypatingi svečiai

Written by admin · 1 min read

  Š. m. kovo 8 d., sekmadienį, Lietuvos nepriklausomybės šventėje Čikagos Navy Pier „Celebrate Lithuanian Independence“ koncertuos svečiai iš Lietuvos – grupė „Skylė“ ir Aistė Smilgevičiūtė. Šventinė programa vyks nuo 12:00 val. iki 3:00 val. popiet Navy Pier centro „Crystal Gardens“ salėje (600 E Grand Ave., Chicago, IL 60611).

LR generaliniam konsulatui Čikagoje, bendradarbiaujant su Čikagos laisvalaikio ir pramogų centru Navy Pier ir JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, renginio metu bus pristatyta meninė programa, kurioje pasirodys tautinių šokių kolektyvai „Suktinis“ (vad. G. Elekšytė Knieza), „Lietuvos Vyčiai“ (vad. L. Ringus) ir „Grandis“ (baletm. G. Grinkevičius),  vaikų pop choras „Svajonė“ (vad. A. Šimkuvienė), solistė Agnė Giedraitytė ir muzikė Genė Razumienė bei, žinoma, „Skylė“ su Aiste Smilgevičiūte.

Šiemet šventės svečių laukia naujiena – lietuviškos sodybos instaliacija, kurią įrengs teatro sambūrio „Žaltvykslė“ nariai (rež. I. Čiapaitė), ten pat „Bravo Bites Catering“ padengs lietuvišką vaišių stalą pasigerėjimui, o „Food Depot International“ įmonė kvies paragauti lietuviškos produkcijos. Netoliese Čikagos lietuvių tautodailės instituto narės eksponuos tautinės tekstilės įvairovę, parodys, kaip audžiama, verpiama, bus marginami velykiniai margučiai.

Keramikas Alvydas Pakarklis lipdys iš molio ir leis šį meną išbandysi šventės svečiams, o pynėjas iš vytelių Bronius Ilevičius pins ir rodys jau sukurtus dirbinius. Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojos kvies svečius pasimatuoti lietuvišką tautinį kostiumą bei nusifotografuoti atminimui. Salėje mažiesiems lietuvišką suvenyrą pasigaminti padės Maironio lituanistinės mokyklos praktikantės iš Lietuvos.

Renginio metu tradiciškai vyks verslo, meno, tautodailės bei nepelno siekiančių lietuviškų organizacijų mugė, kurioje dalyvaus „Balzeko lietuvių kultūros muziejus“, „Field Prints“, menininkai: Aušra Tallat-Kelpša Di Raimondo, Agnė Sabonis, ir kiti. Savo veiklą mugėje pristatys „Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas“ bei „Nacionaliniai Amerikos lietuvių šlovės rūmai“, filmo „Game Changer: Lithuania’s Nonviolent Revolution“ projektą – jo kūrėja Rima Gungor, į dešimtąją Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventę kvies jos organizatoriai. Lietuviškų patiekalų asortimentą pasiūlys restoranas „Kunigaikščių užeiga“.
Renginį remia LR Užsienio reikalų ministerija, jis yra programos „Globali Lietuva“ dalis.
    Maloniai kviečiame pasipuošti lietuviškais tautiniais drabužiais arba kitais lietuviškais ženklais, atsivesti draugus ir bendrai švęsti Lietuvos nepriklausomybės 25-metį.