Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį Čikagos lietuviai šventė kartu su prof. V. Landsbergiu

Written by admin · 1 min read

  Šių metų vasario 19-23 dienomis Čikagos ir apylinkių lietuviai šventė Lietuvos Nepriklausomybės 25-metį. Paminėti šią svarbią istorinę sukaktį, o taip pat su JAV visuomene ir politikais aptarti Rusijos agresijos keliamus iššūkius tarptautiniam stabilumui ir taikai, į JAV atvyko pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas prof. Vytautas Landsbergis su žmona, žinoma pianiste Gražina Ručyte-Landsbergiene. Svečius vizito metu  lydėjo LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas su šeima.

Nuotr.: (iškairės) ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys, Gintarija Gudynienė, Gražina Ručytė, prof. Vyt. Landsbergis, gen.konsulas Marijus Gudynas (foto L.Tautkuvienės)

Salė (foto L.Tautkuvienės)

Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio iškilmės, kurias organizavo generalinis konsulatas Čikagoje, Lietuvių Fondas, JAV Lietuvių Bendruomenė, Pasaulio lietuvių centras ir kiti,  pradėtos Šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje. Iškilmingo šventinio minėjimo metu sausakimšoje Lietuvių Fondo salėje prof. V. Landsbergis susirinkusiems kalbėjo apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, dalinosi asmeniniais istorinių įvykių prisiminimais, apžvelgė Valstybės raidą iki šių dienų, ragino nebūti pasyviais stebėtojais, kai Rusijos agresija laužo tarptautinę teisę ir kelia grėsmę ne tik Ukrainos ar Europos, bet tolesnėje perspektyvoje ir JAV saugumui.

Nuotr.: dainuoja meno ansamblis ,,Dainava“, diriguoja Darius Polikaitis (foto L.Tautkuvienės)

Iškilmėse taip pat skambėjo JAV LB tarybos pirmininko Juozo Polikaičio, JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pirmininkės Birutės Kairienės, generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno sveikinimai, meninėje programoje pasirodė solistė Nida Grigalavičiūtė bei meno ansamblis „Dainava“.

Lietuvių dailės muziejuje pristatyta menininko iš Lietuvos Vidmando Miliūno nuotraukų paroda ,,Laisvės skonis”.

Nuotr.: dailės muziejaus administratorė Asta Zimkienė ir prof. Vyt. Landsbergis
Vizito metu prof. V. Landsbergis Čikagos ir Maironio lituanistinių mokyklų vyresnių klasių mokiniams vedė pilietiškumo pamokas, atkreipdamas jaunuolių dėmesį į jų ryšį, pareigą ir atsakomybę šaliai, kurioje gimė, šaliai, kurioje gyvena, bei savo tėvų ar senelių gimtinei, kvietė domėtis pasauliu, tobulėti ir ieškoti atsakymo į klausimą „o kam aš esu reikalingas?“.

Čikagos lituanistinėje mokykloje

Maironio lituanistinėje mokykloje Lemonte
Buvęs Lietuvos vadovas susitiko su ukrainiečių bendruomenės lyderiais, minėjusiais Maidano tragiškų žudynių, kurių metu už savo šalies orią ir europietišką ateitį gyvybes paaukojo daugiau nei šimtas ukrainiečių, metines. Susitikime diskutuota politinės, ekonominės ir karinės paramos Ukrainai teikimo klausimais, aptarti efektyvios diasporos veiklos, ginant savo Tėvynės interesus, principai, kalbėta apie Rusijos karo prieš Ukrainą teisingo viešinimo svarbą. Susitikime dalyvavęs iš Ukrainos karo zonos į Čikagą atvykęs karys akcentavo, jog didžiausia šios šalies bėda buvo, kad iki šiol Ukraina neturėjo savo „Landsbergio ar Havelo“. Jis prašė susitikimo dalyvių daryti viską, kad Ukrainai būtų suteikta karinė pagalba, leisianti šaliai apsiginti.

Susitikimas su ukrainiečių bendruomenės atstovais

Vizito Čikagoje metu V. Landsbergis davė interviu populiariausiam Čikagos radijui „WBEZ“, bendravo su JAV ir lietuvių bendruomenių atstovais, politikais, diplomatinio korpuso nariais.
Savo vizitą JAV prof. V. Landsbergis ir p. G. Landsbergienė tęsia Vašingtone, iš kur išvyks į Lietuvą.
Nuotraukos A. Vertelkaitės