Šalis, kurioje gyvename

Lietuvos Respublikos Seimo delegacija lankėsi Čikagoje

Written by Redakcija · 1 min read

baznycioje  mugeje Gruodžio 3 d. – 4 dienomis Čikagoje lankėsi LR Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo vadovaujama delegacija, kurioje buvo Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai Žygimantas Pavilionis, Mindaugas Puidokas bei Emanuelis Zingeris, svečius lydėjo generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Vizito metu naujai išrinkto Seimo nariai lankė didžiuosius lietuvių kultūros centrus, dalyvavo organizacijų renginiuose, susitiko su lietuvių bendruomenės lyderiais, žiniasklaidos atstovais, bendravo su tautiečiais.

Lankydamasi Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, Seimo delegacija dalyvavo Šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, vėliau apžiūrėjo centro surengtą Kalėdinę mugę, kreipėsi į galerijoje „Siela“ susirinkusius tautiečius, klausėsi pianistų S. ir R. Zubovų atliekamos muzikos. LR Seimo pirmininko pavaduotojas G. Kirkilas pristatė, kad šios, tris didžiausias Seimo partijas atstovaujančios, delegacijos apsilankymo JAV pagrindiniai tikslai yra palaikyti glaudų Seimo ryšį su JAV gyvenančiais tautiečiais, stiprinti bendradarbiavimą su JAV Kongreso ir Senato nariais, megzti ryšius su naujai išrinkto JAV prezidento D. Trump komanda.

jauncentr spauda Vizito metu pabrėžta, kad Seimas ieškos būdų išspręsti dvigubos pilietybės klausimą, ieškos kelių, kaip paskatinti užsienyje gyvenančius Lietuvius grįžti gyventi ir dirbti į Lietuvą, spręs grįžtančiųjų įsikūrimo ir integracijos problemas. Taip pat akcentuota, jog diaspora visada buvo stipri Lietuvos atrama JAV diskusijose dėl šios šalies užsienio bei saugumo politikos, ir esant nestabiliai geopolitinei situacijai šis veiklos aspektas išlieka ypač svarbus.

Vienmandatėje Naujamiesčio apylinkėje, kuriai priklauso visi užsienio lietuviai, Seimo mandatą laimėjęs Ž. Pavilionis dėkojo už jam parodytą pasitikėjimą, ir kvietė dirbti kartu sprendžiant svarbiausias Lietuvos ir užsienyje gyvenančių lietuvių problemas.

Lietuvos parlamento delegacija dalyvavo iškilminguose Jaunimo centro metiniuose pietuose, apžiūrėjo centrą, sužinojo apie jame veikiančias organizacijas, domėjosi ten Lituanistikos tyrimo ir studijų centro saugomais archyvais. Vizito metu taip pat surengti susitikimai su Lietuvos garbės konsulais Stanley Balzeku ir dr. Jonu Prunskiu.

Nuotraukose (fot. A. Vertelkaitė): 

  1. LR Seimo delegacija dalyvauja Šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte (iš kairės: LR Seimo užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Evaldas Zelenka, Seimo narys Žygimantas Pavilionis, generalinis konsulas Marijus Gudynas, Seimo narys Mindaugas Puidokas, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, garbės konsulas John Prunskis),
  2. Apsilankymas PLC Kalėdinėje mugėje (iš kairės: PLC direktorius Artūras Žilys, LR Seimo užsienio reikalų komiteto biuro vedėjas Evaldas Zelenka, Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, generalinis konsulas Marijus Gudynas ir labdaringos organizacijos „Saulutė“ vadovė Indrė Tijūnėlienė),
  3. Seimo delegacija pasveikino Jaunimo centro metinės vakarienės svečius.
  4. LR Seimo delegacijos susitikimas su lietuvių žiniasklaidos atstovais (iš kairės: Bronius Abrutis, naujienų portalo „Amerikos lietuvis“ vyr. redaktorius, Ramunė Lapas, laikraščio „Draugas“ vyr. redaktorė, Seimo nariai: Mindaugas Puidokas, Gediminas Kirkilas ir Žygimantas Pavilionis, generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas). 

Generalinio konsulato Čikagoje informacija