Šalis, kurioje gyvename

LR Generalinio konsulato Čikagoje veiklos 90-mečio jubiliejus

Written by admin · 59 sec read

  Šių metų spalio 12 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, vyks LR Generalinio konsulato Čikagoje 90-tojo nenutrūkstamos veiklos jubiliejaus iškilmės.

 

Jose dalyvaus Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius bei kultūros ministras Šarūnas Birutis.
Sukakties minėjimo programa prasidės 11:00 val. Šv. Mišiomis Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, o 12:30 val. vyks iškilminga minėjimo ceremonija bei parodos „90 metų dirbame Lietuvai“ atidarymas Lietuvių dailės muziejuje. Konsulato 90-ties metų veiklą atspindinti paroda ruošiama kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru. LTSC saugomuose archyvuose (Pasaulio lietuvių,  Lietuvos konsulato (1924-1995), asmeniniame garbės konsulo Vaclovo Kleizos), o ypač  dr. Petro ir Juzės Daužvardžių fonde, sukaupta nemažai Lietuvos diplomatijos istorijai vertingų dokumentų bei, žinoma, daug medžiagos, bylojančios apie konsulato Čikagoje vykdytą veiklą. Dalis šios medžiagos – įvairūs konsulato dokumentai, susirašinėjimas su Lietuvos ir JAV valdžios įstaigomis, spauda, su Amerikos lietuviais, įvairiomis lietuviškomis bei kitomis tautinėmis organizacijomis, iškarpos iš laikraščių, daiktai, nuotraukos – bus pristatoma parodoje. Dalis eksponatų, kuriuos parodoje pristatys LR Generalinis konsulatas Čikagoje, atspindi pastarųjų metų jo veiklą, padedančią ir toliau plėsti Lietuvos diplomatinius ir ekonominius ryšius bei įtvirtinti demokratiją ir taiką pasaulyje. Parodos rėmėjai: LR Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvių Fondas, partneris – laikraštis „Draugas“.
13:30 val. vyks LR ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus bei užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus susitikimas su visuomene.
Maloniai kviečiame dalyvauti konsulato veiklos 90-mečio iškilmėse, ketinančius atvykti prašome registruotis iki spalio 8 d. kons.cikaga@urm.lt arba 312-397-0382, trumpasis nr. 200.