Šalis, kurioje gyvename

LR generalinis konsulatas Čikagoje keliamas į naujas patalpas

Written by admin · 47 sec read

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. LR generalinis konsulatas Čikagoje bus perkeltas į naujas patalpas „NBC Tower“ pastate, adresu: 455 N Cityfront Plaza Dr., Suite 800, Chicago, IL 60611. Konsulatas keliamas į labiau atstovybės veiklos pobūdį atitinkančias patalpas, kurios suteiks daugiau galimybių efektyviau teikti konsulines paslaugas bei vykdyti kitą veiklą. „NBC Tower“ pastate jau veikia kitos trys diplomatinės atstovybės: Indijos, Pietų Korėjos ir Turkijos.

 

Nuo atidarymo 1924 m. iki šeštojo dešimtmečio pradžios konsulatas buvo įsikūręs keliuose skirtinguose pastatuose Čikagos miesto centre, tačiau vėliau, Lietuvos okupacijos laikotarpiu, dėl lėšų stygiaus konsulatas veikė misijos vadovų rezidencijose. Po nepriklausomybės atgavimo, 1992 m. generalinis konsulatas laikinai įkurtas Balzeko lietuvių kultūros muziejaus patalpose, o po kelių metų vėl sugrąžintas į miesto centrą, Ontario gatvę, kur veikia iki šiol.
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje yra atsakingas už politinių, kultūrinių, ekonominių, mokslo, socialinių ir kitokių ryšių plėtojimą su 28 JAV valstijomis bei jose gyvenančių LR piliečių aptarnavimą, o taip pat pagal susitarimą Čikagoje atstovauja Vengrijai bei Šveicarijos Konfederacijai išduodant Šengeno vizas. Šiuo metu derimasi ir dėl atstovavimo šioje srityje Lichtenšteino Hercogystei.

Generalinio konsulato Čikagoje interneto svetainėje – www.urm.lt/cikaga – bus skelbiama aktuali informacija, susijusi su konsulato persikėlimu į naujas patalpas bei galimus darbo laiko pasikeitimus.