Šalis, kurioje gyvename

Ministras L. Linkevičius: „Didžiuojuosi galinga lietuvių bendruomene Čikagoje”

Written by Redakcija · 1 min read

Šių metų kovo  23 d. – 26 dienomis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius darbo vizitu lankėsi Čikagoje, kur susitiko su miesto politine ir verslo bendruomenėmis, bei su galingos lietuvių diasporos atstovais. Susitikimuose ministrą lydėjo Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas.

Nuotraukos: https://www.flickr.com/photos/mfa_lithuania/albums/with/7215768178402792
Kovo 25 d. ministras lankėsi Čikagos jaunimo centre, kur susitiko su ten įsikūrusios lituanistinės mokyklos mokiniais, mokytojais, mokinių tėvais. L. Linkevičius mokiniams papasakojo apie Lietuvos nueitą kelią nuo nepriklausomybės atkūrimo iki šių dienų, akcentuodamas svarbiausius valstybės pasiekimus – įstojimą į NATO bei Europos Sąjungą, kalbėjo apie Lietuvos ir JAV partnerystės svarbą bei didelės Amerikos lietuvių bendruomenės vaidmenį palaikant šiuos santykius, užtikrinant, jog Lietuvos interesai būtų nuolat primenami Jungtinių Valstijų politikos veikėjams.

Po susitikimo su mokyklos bendruomene užsienio reikalų ministras apžiūrėjo Jaunimo centre įsikūrusio Lituanistikos tyrimo ir studijų centro sukauptus gausius archyvus, tarp jų ir Lietuvos diplomatijos istoriją liudijančius konsulato Čikagoje bei jame dirbusių konsulų dokumentus. Ministras L. Linkevičius informavo centro vadovybę, jog kuriamas Lietuvos diplomatijos muziejus ir kvietė palaikyti ryšius, bendradarbiauti.

Vėliau generaliniame konsulate Čikagoje surengtas susitikimas ir pokalbis su miesto lietuvių jaunimu, jame diskutuota apie pasaulio aktualijas, Transatlantinių santykių svarbą. Ministras klausė jaunimo nuomonės apie JAV politines, socialines ir ekonomines aktualijas, kvietė juos būti aktyviais, pabrėžė, jog naujos, drąsios idėjos, kaip prisidėti prie Lietuvos valstybės ir jos gerovės kūrimo, yra visuomet laukiamos.

L.Linkevičius pasveikino į lietuviško filmo „Meistras ir Tatjana“ Europos Sąjungos filmų festivalyje Čikagoje premjerą susirinkusius kino mylėtojus bei po filmo peržiūros atidarė jo herojaus fotografo Vito Luckaus nuotraukų parodą, pristatytą generaliniame konsulate Čikagoje. Didelio dėmesio sulaukusiuose Lietuvos kultūrą bei meną pristatančiuose renginiuose taip pat dalyvavo filmo režisierė G. Žickytė ir V. Luckaus žmona Tatjana Luckienė-Aldag.

Kovo 26 d. ministro delegacija apsilankė Pasaulio lietuvių centre, kur dalyvavo Šv. Mišiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje bei Vydūno jaunimo fondo 65-mečio iškilmėse. Sveikindamas šventės svečius ministras kvietė ir toliau puoselėti lietuviškas vertybes, ugdyti jaunosios kartos pilietiškumą. Generalinis konsulas M. Gudynas perdavė Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimą fondui jubiliejaus proga.

Lankydamasis Čikagoje užsienio reikalų ministras padėkojo daug prisidėjusiems prie Lietuvos Nepriklausomybės šventės Navy Pier surengimo ir sėkmingo įgyvendinimo. Šventinio vakaro metu buvo įteiktos rašytinės padėkos, bendraujama, džiaugtasi nuveiktais darbais bei dalintasi mintimis dėl ateities. 

Vizito metu taip pat surengti Lietuvos užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus susitikimai su Čikagos užsienio reikalų taryba (Chicago Council on Global Affairs) bei pirmojo istorijoje Rotary klubo „Rotary/One“ nariais. Juose ministras kalbėjo apie dabartinės geopolitinės situacijos regione aktualijas, NATO, Europos Sąjungos svarbiausius darbotvarkių klausimus. Ministras davė interviu ir didžiausio JAV visuomeninio radijo „WBEZ Chicago“ laidos „Worldview“ tiesioginėje transliacijoje.

Generalinio konsulato Čikagoje informacija