Šalis, kurioje gyvename

Naujai paskirtas Lietuvos ambasadorius JAV lankėsi Čikagoje

Written by admin · 1 min read

 Šių metų spalio 17 d. – 18 dienomis Čikagoje lankėsi Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas. Vizito metu ambasadorius lankėsi lietuvių kultūriniuose centruose, dalyvavo renginiuose, susitiko ir bendravo su lietuvių bendruomenės atstovais.

 

Spalio 17 d. vykusiame Balzeko muziejaus Metų žmogaus pokylyje J. E. R. Kriščiūnas pasveikino apdovanojimą pelniusią Irena Brokas Chambers ir kreipėsi į susirinkusius svečius savo kalboje žavėdamasis Čikagos lietuvių veiklos apimtimi: „žinojau, jog Čikagos lietuviai įkūrę didelius centrus, daugelį organizacijų, tačiau nepaisant to, esu maloniai nustebintas lietuviškos veiklos masto, čia dirbančių žmonių nuoširdžiu atsidavimu lietuvybei, jos puoselėjimui. Esu dėkingas jums visiems už jūsų veiklą ir įdedamą darbą, kad meilė Lietuvai būtų perduodama ateities kartoms, kad Lietuvos istorija, kultūra ir paveldas būtų pristatomi amerikiečiams. Tikiu, jog nesvarbu, kur bebūtume, esame viena tauta, viena Lietuva“.

Vizito metu ambasadorius, lydimas generalinio konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno, taip pat aplankė Jaunimo centrą ir jame veikiančias Čikagos lituanistinę mokyklą bei Čiurlionio meno galeriją, apžiūrėjo Lituanistikos tyrimo ir studijų centre sukauptus archyvus, sužinojo apie vykdomą veiklą. Vėliau vyko į Pasaulio lietuvių centrą, Lemonte, kur apžiūrėjo didžiausią apylinkėse Maironio lituanistinę mokyklą, Lietuvių dailės muziejų, susitiko su Lietuvių Fondo vadovybe.

Delegacija taip pat aplankė ir seniausio lietuviško laikraščio „Draugas“ redakciją, susitiko su jo leidėjais. Sekmadienį ambasadorius ir generalinis konsulas su žmona Gintarija dalyvavo Šv. Mišiose Pal. J. Matulaičio misijoje, o po jų vyko į Ukrainos generalinio konsulato Čikagoje surengtą mitingą už Tėvynės laisvę žuvusiems didvyriams atminti. Greta Šv. Andriaus ortodoksų bažnyčios skulptoriaus Yevheno Prokopovo sukurto paminklo Ukrainos didvyriams susirinkusius minėjimo dalyvius Lietuvos diplomatai užtikrino, jog Lietuva palaiko ir visada palaikys Ukrainą jos kovoje už europietišką ateitį.


Artėjant Visų šventųjų dienai ambasadorius R. Kriščiūnas ir generalinis konsulas M. Gudynas aplankė buvusių Lietuvos diplomatų ir kitų daug nusipelniusių Lietuvos visuomenės veikėjų kapus Čikagoje, uždegė atminimo žvakutes.

Nuotraukose (fot. A. Vertelkaitė):
1.    Generalinis konsulas M. Gudynas ir ambasadorius R. Kriščiūnas Čikagos lituanistėje mokykloje,
2.    LTSC direktorė K. Lapienytė pasakoja diplomatams apie centro veiklą,
3.    Ilgametis „Draugo“ fotografas rodo pirmąjį laikraščio numerį,

4.    Ambasadorius R. Kriščiūnas kalba mitingo Ukrainos kovotojams už laisvę atminti metu.