Šalis, kurioje gyvename

Pasitinkant Kovo 11-ąją, Aspene oficialiai atidarytas Lietuvos Garbės konsulatas

Written by admin · 1 min read


Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis kovo 9 d. Aspeno mieste oficiliai atidarė Lietuvos garbės konsulatą Kolorado valstijai ir dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje.

Praėjusiais metais nauju garbės konsulu paskiritas Jonas Vytautas Prunskis į miesto cente, slidinėjimo trasų papėdėje surengtą renginį sukvietė gausų būrį vietos politikos, verslo, žiniasklaidos ir kultūros atstovų.

Atidaryme taip pat dalyvavo Kolorado valstijos lietuvių bendruomenės nariai, keletas kitų Lietuvos garbės konsulų JAV.

Atidarydamas naują Lietuvos garbės konsulatą Aspene, Ž.Pavilionis pabrėžė, kad Lietuva suinteresuota plėsti Lietuvos garbės konsulų JAV tinklą, kuris užtikrintų deramą Lietuvos ekonominių, kultūrinių ir konsulinių intersų gynimą JAV.
 
„Sustiprinti garbės konsulų tinklą JAV ypač siekiemė iki Lietuvos pirmininkavimo ES. Lietuvos ambasada Vašingtone suformavo garbės kosnulams užduotį, pasinaudojant šalies pirmininkavimu ES suteikiamos galimybėmis, padidinti Lietuvos vardo žinomumą JAV. Iš šiuo metu JAV esamų devyniolios garbės konsulų ir dar kelių, kurių skyrimo procesai yra taip pat prasidėję, tikimės konkrečių renginių ir iniciatyvų. Ambasada su ribotais žmogiškaisiais ir finansiniais resursiais viena nepajėgi aprėpti tokios didžiulės šalies kaip JAV, tačiau tinkamai išvysčius garbės konsulų tinklą ši misija tampa įmanoma“, sakė Ž.Pavilionis.  

Pasak garbės konsulo J.Prunskio, Aspenas dažnai lyginamas su Šveicarijos Davosu, kuriame reguliariai vyksta įtakingų JAV ekonomistų, politikų ir kultūros atstovų susitikimas, todėl Lietuvai turėti savo atstovą šiame mieste naudinga.
 
Tam pritarė ir iškilmėse dalyvavęs Aspeno miesto meras Mick Ireland, pasidžiaugęs, kad garbės konsulatą jo vadovaujamame mieste atidaro šalis, kuri netrukus perims pirmininkavimą ES.   
Lietuvos garbės konsulto Aspne atidarymą laišku pasveikino ir Kolorado valstijos gubernatoroius John Hickenlooper.   

Iškilmėse koncertavo Kolorado lietuvių šokių grupė „Kalvelis“.
 
Kolorado lietuviai džiaugėsi, kad pradėjus veikti garbės konsulatui, bus geriau atstovaujami nors negausios, maždaug 5 tūkst. dydžo, tačiau aktyvios Kolorado valstijos lietuvių bendruomenės interesai.   

Pirmojo istorijoje oficialaus Lietuvos atstovo vizito Aspene metu, ambasadorius Ž.Pavilionis taip pat susitiko su šio miesto meru Mick Ireland, Aspeno instituto viceprezidentė Amy M.Berg, Aspeno slidinėjimo kompanijos prezidentu Mike Kaplan, davė interviu vietos laikraščiui „Aspen Daily News“.
 
Susitikime su Aspeno miesto meru aptartos galimos Aspeno ir Lietuvos miestų bendradarbiavimo perspektyvos.
 
Pasak Ž.Pavilionio, daugelis Lietuvos miestų atstovų kreipiasi į Lietuvos ambasadą JAV su prašymais surasti jiems galimus partnerius JAV, todėl šis vizitas gali tapti ilgalaikio bendradrabiavimo pradžia.
 
Susitikime su Aspenos instituto viceprezidente Amy M.Berg, Ž.Pavilionis tarėsi dėl galimybės į Aspeno instituto renginių ciklą įtraukti Lietuvai rūpimas temas, surengti bendrą renginį Lietuvos pirmininkavimo ES metu.
 
Aspeno institutas yra svarbus JAV politikos formuotojas, kurios taryboje yra tokios žymios JAV asmenybės kaip buvusios JAV Valstybės sekretorės M.Albright ir C.Rice, antros didžiausios privačios JAV komoanijos „Koch Industries“ sąvininkas David Koch ir kiti.  
 
Lietuvos garbės konsulas Aspene J.V.Prunskis yra žymus medikas, intervencinio skausmo gydymo specialistas, aktyvus JAV lietuvių bendruomenės ir JAV verslo asociacijų narys. Neseniai J.Prunskis buvo išrinktas LR Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos ko-primininku. 
 
Konsulato Aspene adresas: 809 South Aspen St. #1, Aspen, CO 81611, USA. Tel: 1-970-920-1785.
 
Nuotraukose: (iš kairės) Garbės konsulas J.V.Prunskis, ambasadorius Ž.Pavilionis ir Aspeno miesto meras M.Ireland
 
Šoka Kolorado lietuvių grupė ,,Kalvelis”.