Šalis, kurioje gyvename

Paskelbti du konkursai, skirti užsienio lietuviams

Written by admin · 1 min read

1. Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti.
Konkurso tikslas – skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organizacijos, kurios vykdo arba ketina vykdyti užsienio lietuvių neformalųjį lituanistinį švietimą, kviečiamos teikti projektų paraiškas iki 2014 m. vasario 28 d. Projektų paraiškos formą ir kitą reikalingą informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto tinklalapyje http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai (žr. sausio 17 d. pranešimą).
2. Valstybinis studijų fondas skelbia išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių, studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose, prašymų priėmimą vienkartinėms socialinėms išmokoms ir stipendijoms gauti.
Prašymų priėmimo laikotarpiu studentai turi užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklalapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas. Užpildytą elektroninės formos paraišką ir su prašymu pateikiamus dokumentus studentas Fondui turi pateikti išsiųsdamas juos adresu: Valstybinis studijų fondas, A. Goštauto g. 12-407, LT-01108 Vilnius, arba atvykdamas į Fondą.
Dokumentai priimami iki 2014 m. vasario 20 d. Papildomą informaciją galima rasti https://www.vsf.lt/index.php?id=1961.
Primename, kad šią ir kitą naudingą užsienio lietuviams informaciją galima rasti Užsienio lietuvių departamento socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Globalus tinklas Lietuvai – Global Lithuanian Network”. Paskatinkite užsienio lietuvių bendruomenes, organizacijas bei Lietuvos draugus prisijungti prie Globalaus tinklo Lietuvai (https://www.facebook.com/Globalus.tinklas.Lietuvai?ref=hl)

    LR Užsienio reikalų ministerijos informacija