Šalis, kurioje gyvename

Prisiekė 44-asis JAV Prezidentas

Written by admin · 1 min read

JAV Konstitucijoje įrašyta, kad naujai  išrinktas Prezidentas prisiekia sausio 20 d. iki vidurdienio, t.y 12 val. Pirmasis prezidentu tapęs afroamerikietis B.Obama buvo prisaikdintas antrajai kadencijai per privačią ir kuklią ceremoniją sekmadienį. Baltųjų rūmų Mėlynojo kabineto aplinkoje 44-ąjį JAV  prezidentą Barack Husein Obam‘ą prisaikdino Justicijos vadovas (Chief of Justice) John Roberts, Jr.

Prezidento inauguracijai Barack’as Obama pasirinko dvi biblijas (Šv.Raštą) – viena priklausė Abrahamui Linkoln’ui, 16-ajam JAV prezidentui, kita – dr. Martin Liuter King, Jr.  Abi biblijas laikė Prezidento žmona Michell’e.  Kairę ranką padėjęs ant Biblijų, dešinę pakėlęs. Prezidentas kartojo priesaikos žodžius, tariamus  John Roberts, Jr., JAV Justicijos vadovo (Chief of Justice). Dalyvavo abi Prezidento dukros – keturiolikmetė Malia ir vienuolikmetė Sacha. 

Priesaika turi senas tradicijas. Kai kurie Prezidentai po priesaikos pabučiuodavo Bibliją. Visi ją užbaigdavo tardami: “So help me God” – padėk man, Dieve.
Prezidento inauguracija – šventė, kurią stebėti atvyksta atstovai  iš visų valstijų.
Vieša Prezidento inauguracija įvyko pirmadienį, sausio 21, nes nustatyta diena 20 – buvo sekmadienis.
Manoma, kad stebėti inauguracijos į Vašingtoną atvyko arti milijono amerikiečių (kai kuri žiniaskaida skelbia – 800 tūkstančius).  Beje, 2009 m. inauguraciją stebėjo apie 1,800 000 zmonių.
Buvo sustiprinta apsauga – šeši tūkstančiai gerai treniruotų  kariškių saugojo aikštę,  prieigas prie Kapitolijaus  ir apie tūkstantis saugojo Prezidentą bei jo aplinkos žmones.
Prisiekė ir viceprezidentas Joe Biden.
Po priesaikos sekė prez. Barack Obama kalba. Svarbiausios Prezidento antros kadencijos užduotys – sumažinti tax’us, medicare ir medicate  kainą;  iki galo atitolinti ir sumažinti finansinę krizę; imigracijos reforma; gėjų vedybos; ginklų kontrolė. Šiuos išsūkius Prezidentas iškėlė, kaip pagrindinius II kadencijos darbus.
Palinkėkime sveikatos, ištvermės ir sėkmės 44-ajam JAV  prezidentui Barack Husein Obam‘ai.

Up Next: Patologija