Šalis, kurioje gyvename

Registracija 2021 metų JAV LB XXIII Tarybos rinkimams / Registration for the 2021 Elections of the XXIII LAC Board of Directors

Written by Biciulystė Siūlo · 47 sec read
Registracija 2021 metų JAV LB XXIII Tarybos rinkimams / Registration for the 2021 Elections of the XXIII LAC Board of Directors
Balsavimas vyks 2021 m. gegužės 1-15 d.d. / Voting period – May 1-15, 2021.

Tarybos rinkimuose gali balsuoti LB nariai, sulaukę 18-likos metų. JAV Lietuvių Bendruomenės nariais gali būti JAV gyvenantys lietuviai, mišrių šeimų ne lietuvių kilmės sutuoktiniai, ir tokių šeimų palikuonys. /

Voting is the right of every Lithuanian American Community member, not younger than 18 years of age. All Lithuanians and Lithuanian Americans living in the United States, as well as their non-Lithuanian spouses and the offspring of those marriages, can be members of LAC.

* Required
Email address *

 

Kuria kalba norite gauti informaciją? / In what language do you want to receive further communications? *
 
Lietuvių (LT)
 
English (EN)
Kaip norite balsuoti? / How would you like to vote? *
 
Internete / Internet
 
Popieriniu paštu / Paper mail
Vardas / First Name * 

  

Pavardė / Last Name *
Vardas / First Name *
 

 
 
Pavardė / Last Name *
 

 
 
Telefonas / Phone
 

 

 
Adresas: Namo numeris ir gatvė / Street Address *
 

 

 
Adresas: Miestas / City *
 

 

 
Adresas: Valstija / State *
 

 

 
Adresas: Zip kodas / Zip code *
 

 
JAV LB Apylinkė arba Apygarda kuriai priklausote. / Your Lithuanian American Community Inc. Chapter or District. You also may answer “not sure”, “don’t know”, etc. *
 

 Vieta komentarui / Place for the optional comment:
 

 

 
Send me a copy of my responses. 

Never submit passwords through Google Forms.